Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zouden mogen aftrekken of dat ze überhaupt Vennootschapsbelasting zouden moeten betalen, die:

– had daar bij het maken van strategische keuzes en het inrichten van bedrijfsprocessen rekening mee gehouden
– was een strakke fiscale planning gaan gebruiken en had de treasury volstrekt anders ingericht.

En wie had voorzien dat maatschappelijke en commerciële activiteiten gescheiden zouden moeten worden die had daar met het inrichten van de organisatiestructuur tijdig rekening mee gehouden. Maar dat is nu allemaal achteraf…. Met scenarioplanning leert u om (beter) rekening te houden met onzekere toekomstige ontwikkelingen. Hoog tijd om meer gebruik te maken van dat instrument.  

Wat is het?
Scenarioplanning is een manier om met externe onzekerheid om te gaan door op een gestructureerde manier naar de toekomst te kijken. Door verschillende scenario’s te ontwikkelen kan beter worden geanticipeerd op een veranderende omgeving. Daarbij worden ook op voorhand onrealistisch lijkende scenario’s meegenomen. Met het maken van deze scenario’s komen onverwachte (mogelijke) kansen en risico’s naar voren.

 • Het gaat nadrukkelijk niet om het doen van voorspellingen, maar met name om het in kaart brengen van onzekerheden.
 • Het geeft inzicht in grilligheden en onverwachte ontwikkelingen.
 • Het is geen trucje en ook niet zomaar het doortrekken van trends naar de toekomst.
 • Scenarioplanning gaat nadrukkelijk niet over de zekerheden, maar juist over de onzekerheden.
 • Het is ook niet alleen het rekenen met een paar financiële parameters, maar juist ook kijken naar bredere verbanden en brede maatschappelijke ontwikkelingen.

Klaar voor de toekomst, voorbeelden uit de praktijk
Scenarioplanning inzetten betekent niet dat u de toekomst helemaal in kaart heeft gebracht, maar vooral dat u snel kunt schakelen als ‘onverwachte’ omstandigheden zich voordoen. Wat kan dat in de praktijk betekenen?

Een aantal kleinere woningcorporaties was al een tijd met elkaar in gesprek over het op termijn meer gaan samenwerken. Gezamenlijk hebben ze de ontwikkelingen in de omgeving verkend en individueel hebben ze bepaald waar ze naar toe willen op termijn. In een aantal sessies zijn die aparte ontwikkellijnen bij elkaar gebracht. Toen de Woningwet 2015 kwam en ten aanzien van implementatie en structurele uitvoering duidelijk werd dat de administratieve lasten een aanmerkelijke verzwaring van de administratieve lasten zou meebrengen waren de organisaties klaar voor ‘een volgende stap’. Inmiddels is er een stevig samenwerkingsverband ontstaan en is duidelijk geworden dat een fusie tussen twee van de partijen op korte termijn niet uitgesloten is. De ontwikkelingen van de organisaties sloot naadloos aan op de ontwikkelingen bij de stakeholders in de omgeving. Denk daarbij aan pensionering van medewerkers, schaalvergroting, hogere eisen van klanten, stakeholders en toezichthouders.   

In de ‘pressurecooker’
Bij een andere corporatie was het na een reorganisatie nodig om de bestaande strategie en het bestaande ondernemingsplan te herijken. Door in een ‘pressurecooker’ het scenarioplanningstraject een goede omgevingsschets te maken en goed met elkaar te bepalen voor welke doelstelling de organisatie gaat werd het mogelijk een heldere strategie en ‘SMART’e KPI’s te ontwikkelen. Door de in het scenarioplanningstraject verkregen kennis en inzichten bleek het ook mogelijk om snel te schakelen toen door externe omstandigheden een van door de organisatie vastgestelde doelen niet (meer) haalbaar bleek.

Voordelen van scenarioplanning
Scenarioplanning beschrijft een mogelijke toekomst. Scenario’s bevatten ingrijpende en opmerkelijke gebeurtenissen, de sleutelspelers en hun drijfveren en beschrijft de dynamiek in de wereld om ons heen. Het maken en gebruiken van scenario’s maakt visualisatie van de toekomst en mogelijke uitdagingen mogelijk.

Een aantal voordelen op een rij:

 • U verkrijgt inzichten op basis van (zeer) verschillende toekomstbeelden;
 • Het geeft een aanzet tot het benutten van creativiteit;
 • Ontwikkelingen overvallen u minder snel als ze zich voordoen
  (u hebt er immers al over nagedacht);
 • U kunt sneller schakelen;
 • U komt sneller en gemakkelijker op (alternatieve) oplossingen;
 • U kunt strategische opties beter afwegen en beoordelen (impact inschatten).

Kortom, door scenarioplanning in te zetten ben je beter voorbereid op de toekomst!

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.