Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hofmeier verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Indien u het contactformulier heeft ingevuld verwerken wij ook uw:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel van de verwerkingen
Hofmeier verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodiging voor een seminar
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten bij u af te leveren
  • Hofmeier analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hoe lang we gegevens bewaren
Hofmeier zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Hofmeier verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hofmeier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Hofmeier gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en op welke manier onze website wordt gevonden (welke zoekwoorden er bijvoorbeeld in verschillende zoekmachines worden gebruikt). Ook gebruiken we Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de sitebezoeker. De verkregen informatie worden geanonimiseerd overgebracht naar Google. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@hofmeier.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Dit ter bescherming van uw privacy. Hofmeier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Hofmeier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@hofmeier.nl.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.