Zorg

Zorg

De vraag en kwaliteitseisen voor zorg nemen toe. Om de kosten te beheersen en zorg voor iedereen toegankelijk te houden, is het zorgstelsel veranderd. Veel zorg-gerelateerde taken (zowel cure als care) zijn naar de gemeenten overgeheveld met alle uitdagingen van dien. Wij zien dan ook een toenemende vraag naar financiële en organisatie-ondersteuning. Onze mensen vullen die (tijdelijke) behoefte dan in. Zo ontzorgen wij de zorg.

Wat wij doen voor de zorg

  • Het in kaart brengen en optimaliseren van organisatorische processen;
  • Het opzetten van een verplichtingen- en/of contractenadministratie;
  • Het inzichtelijk maken van inkoopafspraken en de bijbehorende bestedingsplafonds;
  • Het ontwerpen en opstellen van maandrapportages;
  • Het ontwikkelen van rapportages om specifieke kwalitatieve vereisten van zorgkantoren bij te houden;
  • Het leveren van zowel financiële als niet-financiële input bij aanbestedingen.
Zorg

Compliance en governance

Is je Compliance op orde, werk je overeenkomstig de Governancecode zorg, heb je de strategische risico’s benoemd en beheersmaatregelen getroffen? Hard én soft controls ingericht? En voldoen alle processen en systemen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Wij delen graag onze kennis, zodat de oplossing ook duurzaam is voor jouw organisatie. Ons doel is om als business partner samen te werken aan een flexibel en passend antwoord.

Bovendien blijven we helpen met meer traditionele dienstverlening op het gebeid van capaciteit en continuïteit. We werken mee op debiteuren- en/of crediteurenadministraties. Ondersteunen bij de jaarrekeningen. En helpen HRM-afdelingen bij het opleveren van financiële en managementrapportages.

Organisaties die al op ons rekenen

Neem contact met ons op

Stuur ons een mail, we helpen je graag verder.

Of laat een bericht achter

Achternaam*
Voornaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden