esg-controllers

ESG voor controllers

Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

ESG is niet langer slechts een trend, maar een strategische noodzaak. Het omvat milieu- en sociale verantwoordelijkheid en effectief bestuur, die rechtstreeks van invloed zijn op zowel reputatie als financiële prestaties. Het niet aan de slag gaan met ESG kan negatieve gevolgen hebben voor bedrijven. In het kader van risicobeheersing is het daarom raadzaam hier tijdig mee te beginnen. Wanneer je niet voldoet aan de vereiste verantwoording kunnen er boetes worden opgelegd of ontstaat reputatieschade. En ook banken stellen steeds meer eisen bij investeringsvragen en zinspelen op renteverhoging. Vervelend als je hierdoor geen financiering kan krijgen of meer moet betalen.

Waar te beginnen?

Begrijp de relevante ESG-factoren: Analyseer alle ESG-factoren en identificeer de meest relevante kwesties voor uw bedrijf op basis van uw sector en bedrijfsmodel.

Integreer ESG in de strategie van de organisatie: Vertaal deze door naar de verschillende onderdelen van uw organisatie. Welke data moet worden geïnventariseerd gedurende het jaar om dit tot de juiste verslaglegging te komen? Maak ESG-metingen een integraal onderdeel van uw verslaggeving.

Communiceer helder: Zorg dat iedereen in de organisatie weet aan welke ESG-doelstelling wordt gewerkt. En borg dat iedereen weet op welke manier zij hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Stakeholderbetrokkenheid: Betrek actief belanghebbenden bij de ontwikkeling van de ESG-strategie van uw organisatie. Vraag uit wat uw stakeholders belangrijk vinden. Dit is cruciaal om een juiste afweging te maken waar de focus moet liggen. En het helpt bij het identificeren van kansen en risico’s.

Bewustwording en educatie: Zorg ervoor dat uw team op de hoogte is van ESG-factoren. Bewustwording en training zijn cruciaal voor het creëren van een duurzame bedrijfscultuur.

Waarom nu beginnen?

Wachten kan resulteren in gemiste kansen en reputatieschade. Ongeacht of je nu wel of niet ESG-rapportage plichtig bent, partners en klanten stellen steeds meer eisen in de gehele keten. Door geleidelijk ESG te implementeren, verminder je risico’s en creëer je een concurrentievoordeel. Je weet eerder wat je te doen staat en voldoet sneller aan strenger wordende eisen.

Als controller ben je de aangewezen persoon om het voortouw te nemen op het gebied van ESG. Begin daarom vandaag nog het een goede plek te geven in de P&C-cyclus en borg dat je organisatie relevant blijft in de markt en bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.