Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Beter ‘in control’ met RGS

Steeds meer woningcorporaties implementeren het Referentie Grootboek Schema (hierna te noemen RGS). Inmiddels werkt ongeveer 40% van de woningcorporaties hiermee. Met het RGS kan de woningcorporatie haar financiële administratie standaardiseren. De ERP-pakketten waarmee de woningcorporaties werken bieden de faciliteiten om de zogenaamde ‘mapping’ te koppelen aan het huidige grootboekschema. Maar ook de complementaire BI-oplossingen bieden de mogelijkheid om de rapportages hieraan te koppelen. 

Achtergrond

In december 2017 sloot AEDES een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de AW, het WSW en met het ministerie van BZK. De belangrijkste doelstellingen hiervan waren: efficiëntie, transparantie, hergebruik gegevens en optimalisatie van de boekingsprocessen.  

Het RGS is een codering van financiële gegevens die gestandaardiseerd is. De RGS-codes zijn te koppelen aan de huidige grootboekstructuur, door middel van een taxonomie. Het RGS is in feite een unieke code die gekoppeld is aan alle grootboekrekeningen. Hierdoor kan het RGS worden gebruikt binnen de gehele financiële keten. De meeste financiële- en/of fiscale pakketten hebben de mogelijkheid om RGS in te richten. 

Toekomst en gebruik 

Op dit moment is het gebruiken van RGS niet verplicht. De ingangsdatum voor bijvoorbeeld het aanleveren van data aan de Kamer van Koophandel is uitgesteld 2023. De verwachting is dat het toepassen van RGS uiteindelijk wel verplicht gaat worden.

Woningcorporaties die de administratie inrichten met RGS, merken op termijn de voordelen hiervan. Te denken valt aaneen eenvoudigere en snellere uitwisseling van verantwoordingsinformatie via bijvoorbeeld de SBR-portal. Wanneer de administratie ingericht is volgens het RGS kan de aanlevering voor de KVK automatisch gegenereerd worden vanuit het systeem, wat weer tijd uitspaart. Daarmee worden ook risico’s verminderd, omdat er minder koppelingen dan wel maatwerk nodig is om systemen te laten communiceren met elkaar.  

Met het RGS wordt het ook eenvoudiger om te benchmarken. Omdat de verantwoordingsinformatie gestandaardiseerd wordt aangeleverd. Maar ook voorziet het in zowel een categoriale als de functionele indeling van de winst- en verliesrekening.   

Het toepassen van RGS en de mogelijkheden die het biedt, geeft antwoord op de vraag dat woningcorporaties meer in control zijn. De woningcorporatie wordt flexibeler, wendbaarder en kan sneller inspelen op ontwikkelingen.   

Toepassing in uw organisatie

Het eigen grootboekschema kan direct vervangen worden door een RGS-schema, maar dat kan ook in stapjes. De RGS-codes kunnen ook een aanvulling zijn op de huidige grootboekrekeningen. Dus dat betekent dat het huidige grootboekschema in stand blijft, maar met RGS-codes als aanvulling. Wanneer er dan rapportages ingediend moeten worden kunnen die eenvoudig gegenereerd worden aan de hand van de RGS-codes. 

Mocht er nog geen gebruik gemaakt worden van RGS in uw organisatie, verdient het aandacht om met elkaar het onderwerp bespreekbaar te maken. Belangrijk hierbij is dat er een juiste afweging gemaakt wordt voor een werkwijze die de wensen en behoeften van uw organisatie het beste ondersteunt. Vrijwel alle softwarepakketten ondersteunen inmiddels de toepassing van RGS. En staan ook open om ervaringen van andere woningcorporaties hierin te delen. 

Wilt u met ons een keer van gedachten wisselen over de toepassing van RGS binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.