Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainingen van Frans Bovenschen (Bovenschen Consultancy) en Wobbe van der Meulen (Hofmeier) gevolgd. Aan Marian Bosma, Senior HR adviseur van Patrimonium stelde we de volgende vragen over het thema integriteit:

Is er op integriteitsgebied dan zoveel te doen bij Patrimonium?
Marian: ‘Moet er altijd iets aan de hand zijn om er aandacht aan te besteden? De afgelopen jaren is er vanuit de politiek en maatschappij veel aandacht geweest voor wat er (soms) niet goed gaat bij woningcorporaties. Daarbij wordt het woord integriteit vaak in de mond genomen, terwijl lang niet altijd duidelijk is waar we het dan over hebben en wat het precies betekent’.

Wat was dan het doel van deze trainingen?
Marian:
 ‘We hadden hierbij meerder doelstellingen. Medewerkers moeten weten wat we onder integriteit verstaan. Maar net zo belangrijk, bewustwording van op welke manier je er in je werk mee te maken kunt krijgen. Je kunt als medewerker volledig te goeder trouw zijn, maar een medewerker is soms kwetsbaar en de buitenwereld (externe relatie en de klant) heeft niet altijd per se het beste met je voor. En tenslotte het herkennen van mogelijke integriteitsissues en het krijgen van handvatten over hoe te handelen in dat soort situaties. Dat is voor iedereen bij Patrimonium van belang’.  

Wat is er dan kenmerkend voor de situatie bij Patrimonium?
Marian: ‘Nou, ik denk dat veel corporaties het wel herkennen. De medewerkers zijn elke dag hard bezig voor de klant. Daarbij proberen ze het beste resultaat voor de huurders te behalen. Daarbij kun je wel eens tegen morele dillema’s aanlopen. We zijn alleen zo hard aan het werk dat we het daar nauwelijks met elkaar over (kunnen) hebben en dat we het issue als zodanig misschien ook niet eens herkennen. Iedereen kent natuurlijk de grote voorbeelden (Rochdale, Servatius, Woonbron (SS Rotterdam) etc.), maar dichterbij wordt het al snel wat diffuser. Het aannemen van (kleine) relatiegeschenken,  het laten uitvoeren van klusjes, het maken van kopietjes voor de sportvereniging of even met de bedrijfsbus een stuk omrijden om een privé boodschap te doen. Allemaal zaken die integriteitsaspecten in zich hebben. Het hoeft niet altijd fout te zijn, maar je moet er wel met elkaar naar kijken en het bespreken’.

Wat is dan de rol van Frans en Wobbe geweest in dit proces?
Marian: ‘Frans en Wobbe hebben met name met aansprekende praktische voorbeelden en casuïstiek met de medewerkers (interactie) duidelijk gemaakt dat integriteit, maar ook (vermeende-) belangenverstrengeling, geen eenmalig agenda-issue is.  Het maakt onderdeel uit van cultuur en gedrag binnen de organisatie en daardoor is het van belang dat je (ook als organisatie) er continue aandacht voor moet hebben. Ook de RvC moet het onderwerp met regelmaat terug laten komen op de agenda. Het onderwerp moet ook bespreekbaar zijn, of gemaakt worden. Het kan voorkomen dat je als corporatiemedewerker bij klanten en aannemers kwetsbaar bent. Juist dan is het extra belangrijk om te weten wat je wel kunt en niet moet doen.

Kortom Frans en Wobbe hebben duidelijk willen maken wanneer je wel en wanneer je niet integer handelt, hoe je het onderwerp bespreekbaar maakt en hoe je mogelijke integriteitsissues kunt herkennen. Belangrijke onderdelen daarin die wij binnen de Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben geleerd zijn:

  • leer vertrouwen op een onderbuik gevoel (‘dit klopt niet’)
  • onderzoek of laat onderzoeken wat er aan de hand is
  • maak vermoedens bespreekbaar binnen de organisatie
  • leg zaken naar elkaar toe schriftelijk vast (constateringen en afspraken).

Duidelijk is nu dat integriteit meer is dan alleen met elkaar de regeltjes opschrijven en je enkel daaraan houden. Je moet altijd zelf na blijven denken. Het gaat uiteindelijk om het gedrag dat je met elkaar vertoont. Binnen de organisatie, maar ook naar buiten als corporatie naar haar klanten en relaties!’

Wilt u meer weten? 
Heeft u vragen of wilt u weten of een integriteitstraining interessant is voor uw corporatie? Wij wisselen graag van gedachten met u. 

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.