Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van de organisatie. Boardroom Dynamics focust zich op de onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke factoren bepalend zijn voor de mate van invloed, welke factoren bepalend zijn voor onderling vertrouwen of onderlinge conflicten en welke vorm van interactie invloed heeft op oordeels- of besluitvorming. In feite stelt Boardroom Dynamics dat er een voortdurend samenspel is tussen vier verschillende dimensies: een grote focus op inhoudelijke vraagstukken, een procedureel kader, de interactie tussen de leden onderling en de individuele perceptie van de leden. Het samenspel tussen deze vier dimensies zou ervoor moeten zorgen dat binnen het groepsproces effectieve en efficiënte beslissingen worden genomen. Binnen de corporatiesector ziet men onder andere een verandering van de verhouding tussen Directeur- Bestuurder en Raad van Commissarissen na de invoering van de Woningwet. Een effectief bestuur en onderling vertrouwen dragen bij aan de License to Operate van de corporatie. Een goede relatie met stakeholders en verankering in de samenleving zijn hier onderdeel van.

‘Tone at the top’
Voor commissarissen en bestuurders bepaalt de ‘tone at the top’ in grote mate de kwaliteit van de besluitvorming en daarmee de governance van een organisatie, hetgeen voor belanghebbenden van groot belang is. Voor een effectieve governance van een organisatie is de ‘tone at the top’ zeer belangrijk. De onderlinge verhoudingen in de top van een organisatie zijn een belangrijke bepalende factor voor deze ‘tone at the top’. Bepalende factoren voor deze onderlinge verhoudingen liggen ten grondslag aan de ‘checks and balances’ in de top van een organisatie en richten zich op aspecten als onderlinge invloedsrelaties, onderling conflict en onderling vertrouwen. Hierbij is het van belang om niet alleen de verschillende typen van macht te herkennen, maar om ook de dynamiek binnen een boardroom te volgen. Binnen de corporatiesector roept Boardroom Dynamics verschillende vraagstukken op. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Welke rol vervult de RvB en RvC?
  • Welke verbinding gaat de RvC aan met RvB en stakeholders?
  • Wat is uw intrinsieke motivatie om bestuurder of toezichthouder te zijn?
  • Op welke manier speelt de cultuur binnen uw organisatie (houding en gedrag) een rol?

Wilt u meer weten?
Hofmeier faciliteert Bestuurders, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht die proactief willen investeren in de kwaliteit van hun toezicht en zo goed mogelijk hun maatschappelijke opdracht willen invullen. Dit doen wij op basis van uw vraag, op maat in de vorm van een ontwikkellijn. Wij luisteren en stellen reflecterende vragen. In dialoog bespreken we de belangrijkste inhoudelijke thema’s, kijken we naar de effectiviteit van de samenwerking binnen de RvC en het samenspel tussen RvC en RvB. De dialoog resulteert in concrete doelen en handvatten voor verdere ontwikkeling.

Bent u geïnteresseerd geraakt in hoe Hofmeier u verder kan helpen met uw vraagstukken ten opzichte van Boardroom Dynamics of wilt u graag meer informatie over hoe Hofmeier u zou kunnen ontzorgen? Neem dan contact met ons op.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.