verslaggeving

Verslaggeving

Na het afronden van de jaarrekening is het tijd om vooruit te kijken. Dat betekent gesprekken voeren over het huidige beleid, een visie vormen over de ontwikkelingen in de markt, doelen vaststellen voor het komende jaar, financiële kaders bepalen, et cetera.

Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

De meerwaarde van een kaderbrief

In de publieke sector wordt dit alles vastgelegd in de kaderbrief. Zo’n kaderbrief is een belangrijke eerste stap op weg naar een begroting binnen de jaarlijkse planning & controlcyclus, met voor iedereen in de organisatie bruikbare kaders.

Onbalans

Appeltje-eitje zou je denken. Helaas is het zo dat er vaak veel tijd en menskracht wordt besteed aan hoe het moet en kan, maar dat er vervolgens weinig mee wordt gedaan. Ofwel, er is onbalans tussen planning en uitvoering. Deze onbalans is niet gezond en kan ervoor zorgen dat uitvoering niet conform het vooraf vastgestelde verloopt. De kaderbrief – net als zoveel plannen – moet dan ook enkele bouwstenen kennen die ervoor zorgen dat de medewerkers weten wat ze moeten doen en waar het aan bijdraagt.

Wat staat erin?

Wat er sowieso in de kaderbrief moet staan:

  • Wat gaan we doen: formuleer de te behalen doelstellingen SMART. Benoem de grote en de kleine doelen en breng prioriteiten aan. Hiermee voorkom je misverstanden in de uitvoering, te veel vrijblijvendheid en open eindjes.
  • Wat zijn we aan het doen: neem kaders op die operationeel zijn uit te voeren en neem over de uitvoering concrete afspraken op. Voor iedereen op de werkvloer moet zijn bijdrage duidelijk zijn en hoe hij dit het best kan bereiken.
  • Doen we het goed: maak monitoring van de voortgang een belangrijk onderdeel van je interne verslaggeving. De ervaring is dat na vaststelling van de kaderbrief alle aandacht vervolgens ligt op het voldoen aan de (financieel georiënteerde) begroting en de uitgangspunten in de kaderbrief van minder belang zijn in het sturen en beheersen.

Nog meer bouwstenen

Er zijn meer bouwstenen te benoemen – zoals wat gaan we niet doen – als onderdeel van een goede kaderbrief, maar je moet ergens beginnen. Door de genoemde punten al op te nemen in de kaderbrief zorg je dat de uitvoering een plaats krijgt en ontstaan bij het bespreken ervan geen discussies meer over de gewenste koers van de organisatie en de uitvoerbaarheid. De kaderbrief is dan de start van een kwalitatief planningsproces met een belangrijks focus op de uitvoerbaarheid.

Neem hierbij als controller een initiërende rol. En ben je de opsteller, verlies dan vooral de relatie tussen bedenken en uitvoeren niet uit het oog. Want een goede kaderbrief vergroot de kans dat een organisatie in control blijft en haar doelstellingen kan gaan halen met minimale risico’s.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.