Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Vastgoed, weet wat je in huis hebt

Een derde van de Nederlandse woningcorporaties weet niet wat de waarde is van de woningen die zij in bezit hebben. Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL. 

De basisgegevens op orde 
De basisgegevens zijn onvoldoende op orde zo blijkt uit het onderzoek. Voor een goede marktwaardering van het vastgoed is dat noodzakelijk. De feitelijke vastgoedgegevens, zoals bijvoorbeeld de oppervlakte van het vastgoed, de sociale huurprijs, markthuur of de leegwaarde, vormen een belangrijke basis voor de waardering. De kwaliteit van de gegevens maakt het mogelijk om besluiten over de te nemen acties met het bezit te onderbouwen. 

Vastgoedsturing gedurende het jaar
Vastgoedsturing is meer dan enkel een onderdeel dat hoort bij het opstellen van de jaarrekening om te komen tot een marktwaarde op de balans. Vastgoedsturing behoeft aandacht gedurende het hele jaar en zou zodoende een vast onderdeel van de P&C-cyclus moeten zijn. De eisen die gesteld worden aan het vastgoed en de prestaties ervan, hangen nauw samen met de maatschappelijke en financiële doelstellingen. Daarom is het op het juiste moment nemen van de juiste beslissingen ten aanzien van het vastgoed van groot belang.

Risicomanagement
De proceseigenaar is verantwoordelijk voor de datakwaliteit. Het proces van verwerking van de data en de wijzigingen hierin vragen juiste, tijdige en volledige verwerking om op een betrouwbare manier informatie te genereren, de informatie die nodig is om strategisch en tactisch de juiste beslissingen te nemen.
Onjuiste data is een serieus te nemen risico. Het in kaart brengen van dit risico, inclusief gevolgen en te nemen stappen, draagt bij aan een professionele bedrijfsvoering.

Professionele aanpak
Door op een professionele manier met vastgoedsturing om te gaan, kan veel inzicht worden verkregen in het corporatiebezit. Hierbij hoort ook het analyseren van de diverse berekeningen en taxaties. Het geeft niet alleen inzicht in de financiële prestaties, maar ook in de maatschappelijke scores. Het draagt op deze manier bij aan de inzet voor betaalbaarheid, levensloopgeschiktheid, energiezuinigheid en de uitstraling.
Op het gebied van vastgoed heeft u te maken met het operationele dagelijks beheer en met een strategisch voorraadbeleid. Vastgoedsturing kan als schakel dienen tussen deze operationele en strategische activiteiten. Hoe presteert uw portefeuille maatschappelijk en financieel?

Hofmeier heeft ruime (financiële) kennis en ervaring om de verbinding te leggen, zowel op financieel gebied als op organisatorisch vlak. We kunnen een rol spelen bij het op orde krijgen van uw data en informatievoorziening. Naast het verzorgen van de invulling van interim opdrachten, zijn wij graag ook uw gespreks- en sparringpartner op strategisch- en beleidsmatig gebied. 

Wilt u meer weten?
 
Neem dan contact op met Godert Diepenhorst (06-470 116 79) of Wobbe van der Meulen (06-307 527 67) beide werkzaam in onze sector Woningcorporaties.  

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.