Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Subsidie voor ventilatie op scholen en de rol van de gemeente

Een goede ventilatie is belangrijk. Het is bekend dat een goede ventilatie bijdraagt aan een gezond klimaat in de klas waar leerlingen/docenten het beste leren/lesgeven. Verse lucht helpt tegen benauwdheid en kan hoofdpijn en infecties aan luchtwegen voorkomen. Daarnaast is luchten en goed ventileren een hot topic omdat er een relatie lijkt te zijn tussen het verspreiden van infecties via aerosolen en slechte ventilatie.

Uit het onderzoek naar de ventilatie op 7.100 scholen door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie blijkt dat 11% van de scholen niet voldoet aan de landelijke normen voor goede luchtverversing in de klas. Dit is een tussentijds percentage want de helft van de scholen is bezig met dit onderzoek of moet nog beginnen.

Dat lucht op

De regering wil een impuls geven aan de noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Zij zal hiervoor € 360 miljoen aan subsidiegeld uittrekken. In januari komt de eerste tranche van € 100 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling SUVIS (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen) is zoals de afkorting al aangeeft, bedoeld om de ventilatie op scholen op orde te krijgen.

Bedragen

De SUVIS-regeling geeft een bijdrage in de totale kosten. 30% van de kosten wordt met deze regeling afgedekt. De overige 70% moet de school zelf financieren of zien te co-financieren. In andere woorden naast elke euro die de school aan SUVIS ontvangt moet zij er zelf € 2,35 bijleggen dan wel op een andere manier zien te financieren. Een voorwaarde is dat de werkzaamheden niet voor oktober 2020 hebben plaatsgevonden.

Het maximale subsidiebedrag is afgeleid van het aantal leerlingen (peildatum 1 oktober 2020). De subsidie bedraagt maximaal:

  • € 150.000 voor scholen met minder dan 250 leerlingen,
  • € 210.000 voor scholen met minder dan 500 leerlingen,
  • € 420.000 voor scholen met minder dan 1000 leerlingen,
  • € 800.000 voor scholen met minder dan 2000 leerlingen,
  • € 1.000.000 voor scholen met meer dan 2000 leerlingen.

Actie voor gemeente

Van de gemeente wordt een actieve rol gevraagd. Allereerst moet de gemeente een verklaring afgeven waaruit blijkt dat de huidige schoolventilatie niet voldoet aan een bepaalde luchtverversingscapaciteit en dat de uit te voeren maatregelen daartoe zullen gaan leiden. Daarnaast is de gemeente de partij die de subsidie aanvraagt – dus niet het schoolbestuur. Het aanvragen van een SUVIS-subsidie voor de eerste tranche kan in het eerste halfjaar van 2021 (4 januari – 30 juni). De aanvraag loopt via de website van de RVO. Een extra actie voor de gemeente is dat zij de opgedane ervaring deelt met het Kennis en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Meer informatie?

Hofmeier heeft ervaring met het aanvragen en verantwoorden van overheidssubsidies. We ontzorgen scholen en gemeentes door het hele proces uit handen te nemen. Neem vrijblijvend contact met ons op om daarover van gedachte te wisselen. 

Extra bronnen:

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis

www.masterplanventilatie.nl

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.