Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, informatief en leesbaar jaarverslag. Ondanks de toenemende roep om transparantie, zijn de jaarverslagen van corporaties daar in veel gevallen toch nog geen heldere exponent van.

Samen met Hofmeier kunnen corporaties gemakkelijker terugblikken op behaalde prestaties. Ons format zorgt niet alleen voor inzicht maar is ook een goede basis om de gegevens met elkaar te kunnen vergelijken (benchmarken).

Begrijpelijk
Voor veel corporaties blijkt het lastig te zijn om een goed jaarverslag te schrijven. Natuurlijk er zijn regels en verplichtingen. Dat betekent niet dat een jaarverslag daarom saai en onleesbaar moet zijn. Maar al te vaak moeten ook bestuurders en de RvC nog allerlei eieren kwijt in hun verhaal. Er ligt meestal behoorlijk wat druk op organisaties om vanuit een enorme brij van financiële en inhoudelijke data, informatie te maken die niet alleen nuttig, maar tegelijkertijd ook begrijpelijk en lezenswaardig is voor de stakeholders. Copy/paste van het voorgaande jaar ligt op de loer.

Analyse
Een transparant jaarverslag schrijven is dan ook niet eenvoudig. Worden de beoogde prestaties en eigen gestelde doelen wel gehaald en wat zijn daadwerkelijk de financiële consequenties van de (maatschappelijke) ambities? Een goede analyse van het voorliggende (cijfer)materiaal en het trekken van de juiste conclusies daaruit zou voorop moeten staan. Nu is meestal het daar inzicht in geven niet de sterkste kant van corporatie. Aan de vormgeving van het jaarverslag wordt met enige regelmaat meer geld uitgegeven dan aan de inhoud.

Zijn doelen behaald?
Voor de hand liggende vragen worden vaak niet beantwoord, omdat corporaties zich in het jaarverslag vooral richten op wat ze van plan waren te doen. Uitvoerig wordt geschreven over de ontwikkelingen of welke projecten en activiteiten zijn gerealiseerd. Corporaties kunnen zich bijvoorbeeld verliezen in uitweidingen over vernieuwende projecten. Op zich niet verkeerd, maar het is belangrijker om te bespreken of de voorgenomen doelen in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk zijn gehaald. Zijn ze niet gehaald? Dan is het belangrijk om de oorzaken daarvan te duiden en toe te lichten. Wij zijn er groot voorstander van om (al dan niet) behaalde resultaten concreet te benoemen in het jaarverslag. Met een goede toelichting. Daarvoor moet complexe data meestal worden vertaald in behapbare informatie.

Duidelijke koers?
Om de resultaten goed te kunnen beoordelen, moet eerst duidelijk gemaakt worden wat de doelen en de koers zijn van de organisatie. Daarna kun je toelichten wat je hebt bereikt. Daarnaast gelden er voor het opstellen van een jaarverslag een aantal verplichte onderdelen zoals bijvoorbeeld governance, organisatie en risicomanagement. Dit is voor een gemiddelde lezer wellicht niet zo interessant maar het is wel relevant voor toezichthouders. Een beknopte duiding volstaat.

Vormgeving
Wij zijn een groot voorstander van het beter leesbaar worden van jaarverslagen en het gebruiken van meer infographics, waarmee de prestaties overzichtelijk gepresenteerd worden. Dit maakt het voor de lezers toegankelijker.

Meer weten?
Wilt u ook weten hoe Hofmeier u snel en effectief kan helpen bij het maken van een jaarverslag ‘nieuwe stijl’. We wisselen graag van gedachten met u.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.