Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleveranciers aan wordt besteed. Maar wat is SBR nu? Wat doet het? Wat kunt u ermee en waarom zou u er iets mee willen?

Verslaglegging Woningcorporaties
De afgelopen twee jaren heeft de verslaglegging bij woningcorporaties met name in het teken gestaan van het doorvoeren van wijzigingen volgend uit de Woningwet 2015. Een belangrijk onderdeel hiervan was de doorvoering van het scheidingsvoorstel in de administratie, en daarmee het verkrijgen van inzicht in de afzonderlijke waarderingen en resultaten van de DAEB en niet-DAEB takken van de organisatie. Daarnaast hebben corporaties de afgelopen jaren gestoeid met de invoering van de Marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag. Bij deze laatste bleek de basismethodiek van jaar één naar jaar twee ook nog eens een behoorlijke wijziging ondergaan te hebben, en was deze blijkbaar toch niet zo basis als in eerste instantie gepresenteerd…Nu lijkt de volgende vernieuwingsslag op verslagleggingsgebied zich alweer aan te kondigen.

Aankomende wijzigingen
De komende periode zal de verslaglegging van woningcorporaties gekenmerkt worden door, onder andere, technische wijzigingen in de wijze waarop gegevens doorgestuurd moeten worden naar de extern toezichthouders en de wijze waarop de jaarrekening gedeponeerd dient te worden bij de Kamer van Koophandel. Traditioneel kon voor de deponering van de jaarrekening een PDF versie gemaild worden naar de KvK, waarna deze door de KvK zelf verwerkt werd tot vergelijkbare en bruikbare informatie. Voor de aanlevering van informatie aan extern toezichthouders werd in het verleden gebruik gemaakt van de aanlevering via CorpoData, waarbij verantwoording over de afgelopen periode werd ingediend via de dVi en de prognoses voor de komende jaren ingediend werd via de dPi. Deze wijze van aanlevering staat nu echter, deels, op de helling… Zowel de KvK als de extern toezichthouders maken de beweging naar aanlevering middels Standard Business Reporting (SBR). Maar wat houdt dit nu concreet in voor woningcorporaties?

SBR
SBR is een standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Middels SBR worden gegevens op een standaard manier vastgelegd in het administratieve systeem en kunnen deze digitaal worden aangeleverd naar belanghebbenden. Er is sprake van system-to-system uitwisseling als deze gegevens na een ‘druk op de knop’ geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld tussen het systeem van de leverancier en dat van de ontvanger van deze data.

Woningcorporaties
Voor woningcorporaties zal van deze system-to-system uitwisseling de komende jaren naar verwachting nog geen sprake zijn. Voor zowel de aanlevering naar wat nu nog CorpoData is, als de aanlevering naar de KvK wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van een portal waar de leverancier van de gegevens zijn gegevens handmatig dient in te geven.
Voor de Aw en het WSW als ontvangers van deze data geldt dat zij in de toekomst system-to-system communicatie wel degelijk mogelijk willen maken, maar dit in eerste instantie als mogelijkheid naast de portal willen aanbieden. Daarnaast geldt dat deze mogelijkheid volgens voorzichtige uitspraken van het samenwerkingsverband SBR-wonen nog wel een jaar of vijf op zich zal laten wachten.
Voor de aanlevering naar de KvK geldt momenteel nog meer onduidelijkheid. Woningcorporaties die hun jaarstukken opmaken volgens de modellen voor ‘grote’ ondernemingen, wat gezien de standaard formats die binnen de sector gebruikt worden bijna de hele sector betreft, zullen naar verwachting pas over boekjaar 2019 of 2020 voor het eerst hun jaarstukken middels SBR moeten deponeren. Daarbij geldt dan ook nog dat ook hier waarschijnlijk in eerste instantie voor een portal wordt gekozen, en niet voor system-to-system gegevensuitwisseling.

RGS (Referentie GrootboekSchema)
Parallel met de invoering van SBR loopt het traject van het RGS. Door invoering van dit rekeningschema wordt standaardisatie beoogd om de financiële cijfers op een meer eenduidige manier vast te leggen. Met het streven naar een system-to-system oplossing in de toekomst is ook dit ook een belangrijke ontwikkeling.

Waar kunt u nu mee aan de slag?
De komende tijd zullen de softwareleveranciers hun software steeds meer geschikt gaan maken voor SBR en system-to-system uitwisseling. U heeft, in het minst gunstige geval, nog 2 jaren om hier uw afweging en keuze in te maken. Belangrijk hierin is dus vooral dat u een keuze maakt voor een systeem dat uw wensen en behoeften optimaal ondersteunt, en dat u zich niet laat opjagen door de aandacht die nu in de markt aan SBR wordt besteed. Veelal zijn de huidige oplossingen een combinatie van rapportage- en SBR tool. Baseert u uw keuze vooral op het totale aanbod wat een software-oplossing u biedt, van functionaliteit en gebruiksgemak tot de voor u acceptabele prijsstelling.

Wij volgen de SBR ontwikkelingen op de voet. U ook?

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.