Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

De NOW-regeling in uw jaarrekening

Veel ondernemingen maken gebruik van de NOW-regeling om schadelijke gevolgen van COVID-19 op hun bedrijfsvoering te ondervangen. De praktische kanten van de NOW-aanvraag kent u inmiddels. U voert een controleerbare administratie, zorgt voor voldoende onderbouwing bij de aanvraag en een bijbehorende accountantsverklaring indien nodig.

Een ander praktisch element betreft de verwerking van de NOW-subsidie in uw jaarrekening, en gezien de tijd van het jaar is het goed om daar even bij stil te staan.

Kern van de zaak

Verwerking van de NOW-subsidie in de jaarrekening hangt nauw samen met de inschatting van management over het voldoen aan de voorwaarden van de regeling en de hoogte van de gederfde omzet. Hierop baseert u de verantwoorde subsidie-bate in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met een actief- of passiefpost in de balans voor te weinig of te veel ontvangen voorschotten.

Daarnaast zult u specifieke toelichting op de verkregen NOW-subsidie in uw jaarrekening op moeten nemen.

Scenario’s voor verwerking van NOW in de jaarrekening

Bekeken vanuit zowel de Nederlandse- als Internationale verslaggevingsrichtlijnen kunnen zich een drietal scenario’s voordoen:

  1. U heeft NOW-subsidie aangevraagd maar het is nog onzeker of uw aanvraag wordt goedgekeurd, of dat u uiteindelijk aan de voorwaarden gaat voldoen. Als daarover bij vaststelling van de jaarrekening niet meer zekerheid is verkregen, dan kunt u de NOW-subsidie niet in uw jaarrekening verwerken.
  2. Er is een redelijke mate van zekerheid dat u de aangevraagde NOW-subsidie gaat verkrijgen (misschien hebt u reeds een voorschot ontvangen) en dat u aan de voorwaarden voldoet. In dit geval dient u de subsidie in uw jaarrekening op te nemen. De geschatte subsidie-baten brengt u dan in mindering op de daaraan ten grondslag liggende loonkosten (of separaat rapporteren als ‘overige opbrengsten’).

Het is van belang dat alleen die subsidie-baten in de winst- en verliesrekening worden opgenomen aan de gemaakte loonkosten uit die periode te koppelen zijn. Hiervoor mag u een allocatie-methode hanteren op basis van omvang van de loonkosten, of omvang van de gederfde omzet. De overige subsidie-baten neemt u als passief op in de balans, tot de volgende verslagperiode.

  1. U heeft al NOW-subsidie-baten in eerdere (tussentijdse) financiële rapportages verwerkt op basis van een schatting, volgens scenario 2. In de huidige verslaggevingsperiode is de situatie zodanig veranderd dat uw oorspronkelijke schatting moet worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat de werkelijke omzetcijfers over de voorgaande periode sterk afweken van de geschatte cijfers die u voor de NOW-aanvraag gebruikte. In deze situatie kunt u een correctie op de subsidie-baten van de vorige periode in de huidige (en/of toekomstige) verslagperiode(s) verwerken.

Heeft u hulp nodig bij dit vraagstuk? Neem dan contact op met Max de Klerk 06-48981017.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.