Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Wij krijgen de laatste tijd heel vaak de vraag om het investeringsstatuut van de corporatie te ‘updaten’. Die vraag vloeit eigenlijk altijd voort uit de mismatch tussen uitkomsten en normen op basis van de gehanteerde criteria in het statuut. Vrijwel geen enkel besluit past nog binnen de gestelde kaders. Als gevolg van deze mismatch moet iedere keer worden uitgelegd, waarom een project toch wordt uitgevoerd en waarom het in het specifieke project verantwoord is af te wijken van de gestelde normen.

Aan de ene kant wordt dit veroorzaakt door de opgenomen normen en de daaronder liggende methodiek en aan de andere kant door de veranderde (waarde begrippen in de) buitenwereld. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen het over een andere boeg te gooien, zodat er wel op een weloverwogen manier een investeringsbesluit kan worden genomen, passend binnen de kaders van het investeringsstatuut.

Waardeontwikkeling als basis voor het rendement op uw investering?

Jarenlang hebben woningcorporaties hun investeringsstatuut en de wijze waarop zij naar investeringsprojecten kijken primair gebaseerd op gekunstelde waardebegrippen en waardeontwikkelingen. De huidige manier van waarderen lijkt zich hier echter (nog) minder voor te lenen dan de waardebegrippen uit het verleden. Waar baseren we immers onze visie op ‘waarde’ nog op? Marktwaardes die we als sector helemaal niet van plan zijn op enig moment te realiseren en waar de berekening bol staat van de aannames die we nooit waar zullen maken? Of Beleidswaardes die als uitgangspunt nog steeds deze zelfde fictieve marktwaarde gebruiken en hier middels een aantal afslagen alsnog proberen iets corporatie specifieks van te maken?

Het gevolg van deze ontwikkeling in waardebegrippen is dat, op basis van de jarenlang gebruikte methodieken, nagenoeg geen enkel project meer voldoet aan de normen die we onszelf opleggen. Afwijken van de norm is geen schande als hier een gedegen onderbouwing voor is, en dit incidentele gevallen betreft. Zijn de verhoudingen echter omgedraaid en wordt de norm slechts in incidentele gevallen nog gehaald, dan is de norm en de systematiek misschien toch niet helemaal passend meer…

De ‘waarde’ van maatschappelijk rendement

En waarom doen we nu eigenlijk zo moeilijk? Onze primaire doelstelling ligt toch niet in het behalen van financiële resultaten met onze projecten? Aan de andere kant… een (financieel) duurzaam businessmodel is wel een belangrijke randvoorwaarde…

Terug naar de basis: waar doen we het voor? De maatschappelijke doelstellingen die woningcorporaties zich stellen vallen veelal binnen de vijf aandachtsgebieden beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid. En de doelstellingen in die aandachtsgebieden wegen we allemaal impliciet mee bij de besluitvorming over een bepaald project. Wat als we die nu eens expliciet en ex ante inzichtelijk maken bij onze investeringsbesluiten? Dan zien we in ieder geval welke bijdrage een project levert aan deze doelstellingen.

Financiële begrenzing

En natuurlijk blijft ook die financiële kant een belangrijke randvoorwaarde. Maar waarom op basis van waardebegrippen? Uw vermogen is toch ook niet bepalend voor het beleg wat er op uw boterham komt? Daar is uw portemonnee, oftewel de inkomende en uitgaande kasstroom, over het algemeen de bepalende factor. Oftewel: ‘Cash is King’. Hoogste tijd om nu ook eens vanuit die gedachte naar onze projecten te kijken.

Onze uitnodiging aan u

Natuurlijk is bovenstaande tekst een beetje gechargeerd… Toch is het goed om eens op deze manier binnen uw organisatie en met uw intern toezichthouders het gesprek te voeren over wat nu echt belangrijk is in het realiseren van uw maatschappelijke doelstellingen. En daarbij ook te beginnen bij het begin, de doelstellingen uit uw ondernemingsplan, om vervolgens te kijken hoeveel ruimte uw portemonnee biedt om tenslotte ook te kijken naar het effect op de totale portefeuille (door toetsing aan de sector ratio’s). Wij praten graag op basis van bovenstaande systematiek met u over uw (maatschappelijke) projectbeoordeling en de verschillende rollen die bestuurders, toezichthouders en medewerkers binnen uw organisatie hierin te vervullen hebben.

Mocht u nu toch vanuit nostalgische overwegingen of warme gevoelens voor het traditionele waarde-rekenen overtuigd zijn en blijven van de meerwaarde van die systematiek, dagen wij u ook van harte uit om ook ons hiervan te overtuigen!

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.