Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Verandering is de enige constante. Dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor gemeenten. De afgelopen jaren zijn taken van de rijksoverheid overgeheveld naar gemeenten. Zij moeten steeds meer taken uitvoeren met minder budget. Ga er maar aanstaan als gemeente.

Van buiten naar binnen

Daarnaast vindt er bij steeds meer gemeenten nóg een omslag plaats: denken van buiten naar binnen. Maatschappelijk initiatief wordt gestimuleerd, wat betekent dat inwoners steeds meer meedenken, input geven en daardoor meer invloed uitoefenen op en zeggenschap krijgen over het gemeentelijk beleid en de woon-, leef- en werkomgeving. De rol van raad, college en ambtenaren verandert naar een ondersteunende en faciliterende rol, terwijl de kaders vanuit beleid en wet- en regelgeving blijven staan. Kortom, er liggen nogal wat uitdagingen op de bordjes van gemeenten.

Van ‘probleemfocus’ naar ‘wensfocus’

Het gevaar is dat je als gemeente denkt vanuit problemen die moeten worden opgelost, ofwel de ‘probleemfocus’. Een negatieve insteek die veel energie kost, een gevoel van falen en tekortschieten geeft en leidt tot frustratie. Niet doen dus.

Werken en denken vanuit waardering en mogelijkheden, de ‘wensfocus’, is een betere route om voor beweging te zorgen. In de praktijk betekent dat een behoorlijk omdenken van gemeenten. Het vraagt echt om een verandering van mindset om niet meer sturend te zijn richting burgers, maar ze ook actief te betrekken en invloed te geven op het beleid en hun eigen omgeving

Zoektocht

Dat andere denkkader ontwikkelen kost tijd en is een zoektocht. Een waarderingsbenadering betekent namelijk tijd nemen voor reflectie en ontdekken waar mensen, zowel intern (medewerkers) als extern (burgers), goed in zijn en dat uitbouwen. Door mensen in hun kracht te zetten en ieders kwaliteiten maximaal te benutten, ontstaat een positieve beweging in de organisatie én samenleving en dat bevordert weer creatief en innovatief (mee)denken. Hierdoor zullen doelen eerder worden bereikt.

Soft controls

De controller heeft in dit hele proces een belangrijke rol. Hij zal ruimte moeten geven aan deze ontwikkeling. Hoe? Door het eigenaarschap in de organisatie te laten liggen en ruimte te bieden aan extra investeringen in kwaliteitsverbetering van medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat tijd gereserveerd moet worden voor de verandering in denken en werken wat tijdelijk ten koste zal gaan van de resultaten.  De controller heeft daar niet alleen begrip voor, maar faciliteert het ook. Zo worden de juiste verbindingen gelegd. En de resultaten worden uiteindelijk beter!

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.