Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Grip op het sociale domein

De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten

De beweging
Het gaat erom welke beweging plaats moet vinden om volledig grip te krijgen op  het Sociaal Domein vanuit zowel de zorgaanbieders als de gemeenten. Decentralisatie van de zorg heeft als doel dat de zorg dichterbij de burger komt en beter herkenbaar is. Voor de zorgaanbieder is de afgelopen jaren de hoeveelheid werkzaamheden toegenomen en ook het aantal business partners. Voor de gemeenten geldt hetzelfde en de bestuurders en raden willen hun kaderstellende en controlerende rol goed blijven invullen. Dit geldt met name bij samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan zorg. Dit kan een gevoel geven dat men niet in control is.

Of je nu in de rol als Business Controller van de gemeente fungeert of als Business Controller van een zorginstelling, de risico’s zijn toegenomen door zowel de omvang als de complexiteit. De zorg wordt constant anders ingericht, andere producten, andere tarieven, andere aanbieders, nieuwe samenwerkingsverbanden en relaties die opnieuw opgebouwd moeten worden. Hierdoor én hiernaast komt een steeds grotere druk op een efficiënte en kwalitatieve goede invulling van de bedrijfsvoering waarbij de administratieve lasten omlaag moeten.

Grip krijgen
Aan alle kanten worden de administratieve processen weer heringericht (gestandaardiseerd en geüniformeerd), rapportagesystemen verder ontwikkeld en ICT- koppelingen geherdefinieerd. Dat alles om in control te blijven en grip te houden op het sociaal domein. Complexe materie waarbij de basis op orde moet blijven en door de automatisering een verschuiving zichtbaar is van harde naar soft controls.

In control zijn betekent grip hebben, maar waar moet je als Business Controller grip op krijgen? Dit zijn onder andere de factoren:

 • Harde controls (Ratio), waarbij samenwerken en samen dingen oppakken kernthema’s zijn:  
  • Opstellen van realistische planningen: het gaat om plannen die uitvoerbaar zijn.
  • Rapportages op “ kpi’s” met hoge accuratiewaarde: een duidelijke focus op prestaties.
  • Onderscheid in planningen en rapportages op bestuurs- management- en uitvoeringsniveau: van belang om onderscheid te maken in de invulling van de verschillende behoeften.
  • procesmatige checks en balances: dynamische toetsing of we nog op de goede weg zijn.
  • functiescheidingen met heldere bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  • Interne controles, ter bewaking en borging van de gemaakte afspraken.
 • Soft control (emotie), waarbij luisteren en begrip hebben voor elkaar centrale thema’s zijn: 
  • Sturen op don’ts in plaats van sturen op do’s, door aan te geven wat de grens is (don’ts) geef je veel meer ruimte aan de creativiteit (do’s). Dit geeft een goede werkethos waaruit een positieve energie uit ontstaat.
  • Met partijen constant in gesprek gaan om te horen of we dezelfde taal spreken.
  • Luisteren, vragen stellen, in dialoog gaan en samen tot oplossingen komen.

Bijdrage Hofmeier
Wij vanuit Hofmeier hebben ervaring in beide kanten van de sector en kunnen bestuurders, CFO’s en management ontzorgen in het optimaliseren van het gehele proces. Daarbij staat bij ons centraal luisteren naar behoeften van onze burgers en de levering van zorg daarop af te stemmen. Wij zorgen voor de noodzakelijke beweging door dicht bij de burger te blijven en efficiënt met de middelen om te gaan. Onze mensen hebben de kennis om u niet alleen te ondersteunen en te begeleiden maar met name te zorgen voor de gezamenlijke beweging die nodig is om de echte transformatie te maken.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.