vastgoed 2

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structurele en ad- hoc rapportages en analyses? Ook wilt u scenario’s ter onderbouwing van een bestaand of nieuw beleid kunnen doorrekenen? Hofmeier biedt u ondersteuning in uw rapportage en doorrekenbehoeftes in het kader van bijvoorbeeld uw vastgoedsturing, portefeuillestrategie of allerhande ad-hoc analyses. Gedurende uw planning en control cyclus kunnen wij u hierbij integraal ondersteunen of in aanvulling op uw eigen werkzaamheden specifieke deelanalyses en werkzaamheden verrichten.

Terug naar VASTGOEDSTURING

Expert groep

Binnen de sectorgroep woningcorporaties van Hofmeier is een grote Expertgroep Vastgoedrekenen en Financiële Analyses vertegenwoordigd. De consultants uit deze groep beschikken over zeer ruime corporatie ervaring en zijn expert op het gebied van vastgoedrekenen en financiële analyses. Zij beschikken over up-to-date kennis van wet- en regelgeving en operationele en inhoudelijke kennis van de applicaties om uw organisatie hierbij te ondersteunen. Deze kennis betreft zowel specifieke pakketten als WALS of FMP, maar ook andere applicaties bijvoorbeeld op het gebied van marktwaarde analyse.

Tussentijdse analyses

De planning en control cyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het hele jaar zijn financiële analyses noodzakelijk en dient er invulling gegeven te worden aan het proces van vastgoedrekenen. In uw beleid stuurt u op de resultaten die u wenst te behalen met uw portefeuille, en door middel van tussentijdse analyses en ex ante doorrekeningen bepaalt u de specifieke te nemen maatregelen. Richting de sectorinstituten (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)) dient u op twee momenten gedurende het verslagjaar gegevens aan te leveren voor de externe verantwoording van uw financiële en volkshuisvestelijke prestaties. Vóór 1 juli ‘de Verantwoordingsinformatie’ (dVi) en vóór 15 december ‘de Prospectieve informatie’ (dPi). Deze externe verantwoordingsverplichting loopt via CorpoData. CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de eerder genoemde partners.

CorpoData

Voor de verantwoording richting CorpoData kan Hofmeier met de Expertgroep onder andere de volgende analyses en rapportages voor de dVi voor u opstellen:

 • Verschillenanalyse marktwaarde
 • Verschillenanalyse dVi
 • Marktwaarde per VHE

dPi

Voor de verantwoording in de dPi kunnen wij onder andere de volgende analyses en rapportages voor u verzorgen:

 • Verschillenanalyse marktwaarde
 • Verschillenanalyse dPi
 • Gegevensuitvraag dPi

Interne verantwoording

Hiernaast kunnen wij voor uw interne afwegingskader en verantwoording divers analyses en werkzaamheden op het gebied van Vastgoed Rekenen en Financiële Analyses voor u verzorgen, zoals:

 • Berekenen beleidswaarde en verschillenanalyse beleidswaarde
 • Best Practices inrichting applicaties ten behoeve van Vastgoed Rekenen, Financiële Analyses en Marktwaardeberekeningen
 • Kwaliteitsanalyses en kwaliteitsborging
 • Risico Analyses
 • Analyses in het kader van mogelijke fusies of samenwerkingsverbanden

Afhankelijk van uw specifieke situatie (onder andere de omvang van uw corporatie, de kwaliteit van uw data en de beschikbaarheid van de datasets) wordt het aantal dagdelen dat benodigd is vooraf ingeschat.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning door onze Expertgroep Vastgoedrekenen en Financiële analyses dan kunt u contact opnemen met onze Sectormanager Corporaties Godert Diepenhorst of bel 088 572 75 55. Uiteraard kunt u uw vraagstelling ook kenbaar maken via een Hofmeier professional in uw directe netwerk.

Neem contact met ons op

of laat een bericht achter

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.