Alt Text

vastgoedsturing

Het beleid over het vastgoed op strategische en tactisch niveau bij woningcorporaties wordt vastgoedsturing genoemd. Hoe moet de woningvoorraad er over 10 tot 15 jaar uitzien, en hoe worden deze doelen bereikt? Hoe kan er worden voldaan aan de verwachtingen die de overheid en de maatschappij hebben? De schakel tussen strategie en operatie is het tactische assetmanagement, waar grote uitdagingen liggen en ook kansen om het verschil te maken en de (maatschappelijke) doelen van de corporatie te behalen.