Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het hele jaar zijn financiële analyses noodzakelijk en moet u invulling geven aan het proces van vastgoedrekenen en financiële analyses. In uw beleid stuurt u op de resultaten die u wenst te behalen met uw portefeuille. Door middel van tussentijdse analyses en ex ante doorrekeningen bepaalt u de specifiek te nemen maatregelen.

Bruikbaarheid extern en intern
Richting de sectorinstituten (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)) moet u op twee momenten gedurende het verslagjaar gegevens aanleveren voor de externe verantwoording van uw financiële en volkshuisvestelijke prestaties. Vóór 1 juli ‘de Verantwoordingsinformatie’ (dVi) en vóór 15 december ‘de Prospectieve informatie’ (dPi). Deze externe verantwoordingsverplichting loopt via SBR-Wonen, het gezamenlijke loket van WSW en Aw. Vanuit het SBR-portaal wordt gezorgd voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de eerder genoemde partners. Dit behelst ook de diverse verschillenanalyses, verloopstaten en overige specificaties die in het kader van de rapportages van dVi en dPi nodig zijn.

Voor uw eigen bedrijfsvoering wilt u bovendien direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structurele en ad- hoc rapportages en analyses. Ook wilt u scenario’s ter onderbouwing van een bestaand of nieuw beleid kunnen doorrekenen. Bijvoorbeeld ten behoeve van uw vastgoedsturing, portefeuillestrategie of waarvoor u dat mede nodig denkt te hebben.

Verschuiving van uitvraag naar analyse
Waar in het verleden zowel extern als intern met name een uitvraag werd gedaan van gegevens, wordt tegenwoordig veel meer belang gehecht aan de analyse van de diverse gegevens. Door externe toezichthouders blijkt dit bijvoorbeeld uit de nadruk die wordt gelegd op verschillenanalyses in bedrijfs-, markt- en beleidswaardes en de verloopstaten van deze verschillende waarderingsmethoden. Intern wordt juist het onderscheid tussen deze waardebegrippen steeds belangrijker. Wanneer hanteren we welke waarderingsmethode en wat kunnen we met die specifieke waardering? Waar baseert de corporatie bijvoorbeeld haar investeringsafweging op? Dit verklaart ook de groeiende nadruk op de kwaliteit van dergelijke rekenexercities en de betrouwbaarheid van de gebruikte data, mede in het kader van risicomanagement, dat een steeds belangrijker onderwerp binnen woningcorporaties aan het worden is. 

Expert groep
Binnen de sectorgroep woningcorporaties van Hofmeier is een grote Expertgroep Vastgoedrekenen en Financiële Analyses vertegenwoordigd. Onze consultants uit deze groep beschikken over zeer ruime corporatie-ervaring en zijn expert op het gebied van vastgoedrekenen en financiële analyses. Zij beschikken over up-to-date kennis van wet- en regelgeving en operationele en inhoudelijke kennis van de applicaties om uw organisatie hierbij te ondersteunen. Deze kennis betreft zowel specifieke pakketten als WALS of FMP, maar ook andere applicaties bijvoorbeeld op het gebied van marktwaarde analyse. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van onze dienstverlening op dit gebied. Graag komen wij vanuit deze expertgroep met u in gesprek om verder te praten over de specifieke vraagstukken waar u binnen uw organisatie tegenaan loopt.

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.