assetmanagement

assetmanagement

Een gemiddeld label B in 2021 en CO2-neutraal in 2050. Dat is de duurzaamheiddoelstelling van de overheid, zoals we allen weten. “Ach, dat is leuk voor vastgoedmensen” zult u misschien zeggen, maar daar stopt het niet! Het gaat namelijk om geld, zeer veel geld en daar wilt u als controller toch zeker iets van vinden. Uw directeur-bestuurder en/of Raad van Commissarissen rekent immers op uw kritische blik op en mening over grote investeringen. Maar hoe dan?

Terug naar VASTGOEDSTURING

De theorie

Het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) is de strategische basis voor het toekomstig bezit van een woningcorporatie maar is vooral gericht op de toekomstige bewoners. En hier begint uw rol als controller al. Zorg dat u mee mag praten over hoe het SVB tot stand komt. Heeft u gevoel bij de achterliggende onderzoeken als woningmarktonderzoeken en dergelijke en herkent u de uitkomsten die het SVB uiteindelijk als toekomstbehoefte laat zien? Natuurlijk, het blijft hier en daar koffiedik kijken, maar redelijke voorspellingen zijn zeker te maken tot 2050. De meeste woningcorporaties hebben de CO2- routeplanner van Aedes al ingevuld en daar komen interessante uitkomsten uit. En wat zeggen deze uitkomsten? Zijn het de reële verwachtingen van de noodzakelijke uitgaven of is gerekend wat de desbetreffende corporatie maximaal financieel aankan? Wie het weet, mag het zeggen.

De controller vervult een belangrijke rol en is het sluitstuk van het advies aan directie en management.

In de praktijk

In de praktijk komt assetmanagement om de hoek kijken. We kunnen assetmanagement omschrijven als ‘het managen (beheren) van “assets” (bezittingen)’, gericht op het verkrijgen van een zo hoog mogelijk financieel en maatschappelijk rendement. Op dit tactisch niveau worden de beslissingen genomen hoe te komen tot het gewenste toekomstige bezit. Een assetmanager zal steeds meer gemeengoed worden bij woningcorporaties. Deze functionaris zal een belangrijke rol als adviseur voor directie en management gaan vervullen. Hij of zij vertaalt immers het SVB naar complexniveau met de daarbij behorende belangrijke beslissingen als doorexploiteren, uitponden, renoveren of verkopen.
Tot zover is de in de titel van dit artikel genoemde rol van de controller nog niet aan de orde geweest. De controller vervult in deze processen echter wel degelijk een belangrijke functie en is het sluitstuk van het advies aan directie en management. Want wie toetst vervolgens de investeringsvoorstellen aan de beleidsmatige uitgangspunten en passendheid? Precies, de controller. Hij of zij beoordeelt of het investeringsvoorstel passend is binnen het vastgestelde SVB- en het corporatiebeleid. Centrale vraagstelling voor de controller hierbij is of het complex zowel financieel als maatschappelijk het gewenste rendement oplevert en of het toegevoegde waarde heeft voor de gewenste toekomstige portefeuille.

Hoe bereid je je als controller hierop voor?

Zorg als controller dat je weet op basis van welke gronden de assetmanager de voorstellen doet om een objectief advies aan de directeur-bestuurder en/of RvC te kunnen maken. Verdiep je dus in assetmanagement om een waardig sparringpartner voor directie en management te kunnen zijn en blijven.

 

Neem contact met ons op

of laat een bericht achter

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.