Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

De corona uitbraak heeft niet alleen voor een wereldwijde gezondheidscrisis gezorgd. Ook de mondiale economie is hierdoor hard geraakt. Op financieel gebied voelen organisaties vooral de hevige impact op de liquiditeitspositie. De overheid heeft hierom de nodige steunmaatregelen ingevoerd waarvan enkele u vast al bekend (de NOW, TOGS, TOZO, versoepelde uitstel van betaling aanslagen etc.). Graag wijzen wij in deze bijdrage op een aantal mogelijkheden die wellicht wat minder bekend zijn, maar die toch voor meer lucht kunnen zorgen in deze tijden waarin een sterke behoefte is aan liquiditeit op korte termijn.

Enkele mogelijkheden op een rijtje:

Vennootschapsbelasting:

  • Fiscale coronareserve[1]:

Het coronavirus is uitgebroken in 2019, maar pas in 2020 zijn de gevolgen hiervan het meest merkbaar. Als u hierdoor in 2020 een verlies verwacht, mag u hiervoor een zogenaamde ‘corona-reserve’ vormen in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 (rubriek ‘overige fiscale reserves’). Op deze manier kunt u het verwachte verlies over 2020 alvast verrekenen met de winst over 2019 en hoeft u niet te wachten tot 2021 wanneer u normaal gesproken de aangifte vennootschapsbelasting 2019 zou indienen.

Heeft u al een voorlopige aanslag 2019 op basis van schatting opgelegd gekregen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken tot het opleggen van een nadere voorlopige aanslag.

Heeft u de aangifte 2019 al wel ingediend? Dan kunt u een herziene aangifte indienen.

Aandachtspunten:

  • De coronareserve bedraagt maximaal de winst over 2019 (vóór dotatie aan deze reserve).
  • Het verwachte verlies als gevolg van de coronacrisis mag niet meer bedragen dan het totale verwachte verlies over het boekjaar 2020.
  • Toepassing van de coronareserve kan in sommige situaties minder gunstig uitpakken. Denk aan het risico op verliesverdamping van onverrekende verliezen over oudere jaren.
  • De corona reserve 2019 moet eind 2020 vrijvallen.
  • Alternatief: voorziening opnemen

Als alternatief voor deze coronareserve is het ook mogelijk om een voorziening te vormen in het boekjaar 2019 voor de te verwachten uitgaven in 2020 en komende jaren als gevolg van de corona-uitbraak in 2019. Dit is gebaseerd op het beginsel van goed koopmansgebruik.

In het kort zijn de voorwaarden voor het vormen van een voorziening als volgt:

– de kosten vinden hun oorsprong in feiten en omstandigheden van het huidige jaar;

– de kosten kunnen aan deze periode worden toegerekend;

– er is een redelijke mate van zekerheid dat deze kosten moeten worden betaald.

De posten waarop u een dergelijke voorziening kunt vormen zijn bijvoorbeeld:

  • Debiteuren: indien (mede) door de corona-crisis is vast komen te staan dat uw afnemers niet meer in staat (zullen) zijn om uw facturen (volledig) te voldoen, is een voorziening voor oninbare debiteuren mogelijk.
  • Voorraden: door de corona-crisis is de kans groter dat u minder van uw voorraad kunt afzetten wat een waardevermindering kan opleveren (bederfelijke waar, ‘de-modering’ kleding etc.)
  • Vermindering voorlopige aanslag:

Indien u verwacht dat de winst over 2020 lager uitvalt dan de reeds opgelegde voorlopige aanslag over 2020 is het mogelijk een verzoek tot vermindering in te dienen. Het maakt hierbij niet uit of de oorzaak van de lagere winstverwachting is gelegen in de coronacrisis.

Omzetbelasting:

  • Oninbare debiteuren:

Door de coronacrisis kan het voorkomen dat een deel van uw klanten in financiële problemen verkeert of komt te verkeren, waardoor uw facturen niet meer (volledig) worden voldaan. Als dat definitief is komen vast te staan, kunt u in dat tijdvak de btw op deze oninbare vorderingen terugvorderen bij de Belastingdienst. Dit kunt u uiterlijk doen binnen 12 maanden nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Kortom:

In de hectiek van alledag schakelen we vaak op de meest voor de hand liggende zaken. Snijden in de kosten en gaan op zoek naar andere, nieuwe af- en omzetmogelijkheden. Daarbij zien we vaak relatief eenvoudige fiscale mogelijkheden om onze liquiditeitspositie te verbeteren over het hoofd. Daarom dit artikel. Het is echter tegelijkertijd goed om te beseffen dat deze maatregelen niet op zichzelf staan.

De genoemde fiscale mogelijkheden zijn een prima middel voor de korte termijn, maar vormen slechts een uitwerking van een groter actieplan voor de (midden)lange termijn, namelijk de fiscale (lange termijn) planning. Ook die staat weer niet op zichzelf. Deze maakt weer deel uit van de bredere organisatiestrategie. Het is heel goed mogelijk dat de huidige omstandigheden aanleiding geven tot bijstelling van de strategische doelstellingen en de onderliggende planning. Wellicht is het dan tijd om met scenarioplanning aan de slag te gaan. Daarmee kunt u zich beter voorbereiden op het ‘handelen’ van, helaas waarschijnlijk, de te verwachten crisissituaties.

[1] Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26066.html#d17e1444

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.