Frerichs

risicomanagement in de praktijk

Dat beheersen van risico’s lukt organisaties niet altijd even goed. Een voorbeeld. Een middelgrote organisatie is bezig met een groot nieuwbouwproject. De aannemer die het uitvoert gaat helaas failliet tijdens de bouw. Hoewel is afgesproken dat de aannemer vooraf een bankgarantie zou overhandigen, is dat niet gebeurd. Helaas is dit door de opdrachtgever ook niet gecontroleerd. Zo kun je dus als organisatie enorm in de problemen komen.

Terug naar RISICOMANAGEMENT

Het gaat toch prima?!

Risico’s niet goed afdekken is over het algemeen geen onwil, maar meer onnadenkendheid. Als altijd alles goed gaat, wordt de noodzaak – het belang – om actief met risicomanagement aan de slag te gaan niet gevoeld. Zeker bij kleinere organisaties is men druk met de dagelijkse gang van zaken, de toko draaiend houden slokt alle tijd op. Het gaat toch allemaal prima wordt dan gedacht, waarom moeilijk doen? Maar je kunt er vergif op innemen dat er een dag komt dat het niet meer prima gaat. Hoe voorkom je die dag?

Risicomanagement: begin bij het begin

Risico’s beheersbaar houden kan met goed risicomanagement. Begin met het houden van sessies met de medewerkers van de verschillende afdelingen. De centrale vragen daarbij zijn: welke risico’s kun je lopen, welke risico’s ben je bereid te nemen en welke niet, en welke beheersmaatregelen kun je nemen? Onbewust doen medewerkers vaak al de goede dingen, dus de basis ligt er deels al. Als controller denk je mee, ondersteun je. Laat het een bottom-up-proces zijn – van operationeel naar tactisch naar strategisch – dat zorgt ook voor draagkracht onder de medewerkers en verhoogt het risicobewustzijn van alle betrokkenen.

De uitwerking

Vervolgens stel je een Risico Register op, daarin staat alle opgehaalde informatie. Dat wordt doorvertaald naar een beleidsdocument waarin staat welke risico’s je accepteert, en welke maatregelen je treft voor de niet-acceptabele risico’s. Na bespreking van de aanbevelingen in het managementteam, wordt de stap naar de praktische uitvoering gemaakt. Een Intern Controleplan en een planning worden opgesteld zodat alle belangrijke processen minimaal eenmaal per jaar worden geaudit. En dan is het: gewoon beginnen! Laat de controles vooral in de eerste lijn (van het three-linesmodel) uitvoeren en focus je als controller op de tweede en/of derde lijn.

‘Ongoing proces’

Risicomanagement is een ‘ongoing proces’, achteroverleunen is dan ook geen optie. Rapporteer de voortgang in de kwartaalrapportages, bespreek en evalueer dit met het management en de directie, en pas aan waar nodig. Op deze manier ben je als organisatie ‘in control’, want je waarborgt dat de risico’s die de doelstellingen van een organisatie kunnen bedreigen, beheerst zijn. Dat is niet alleen fijn voor de externe toezichthouders maar vooral voor jezelf als organisatie!

Neem contact met ons op

of laat een bericht achter

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.