data

beleid, digitalisering & informatisering

De afgelopen jaren heeft vooral compliance scherp op het netvlies gestaan bij woningcorporaties. Nu verschuift de focus langzamerhand weer meer naar lange termijn doelstellingen, visie en strategie. Dat is ook goed, immers een veranderende maatschappij vraagt ook om organisaties die kunnen anticiperen en meebewegen.

Terug naar DIGITALISERING & INFORMATISERING

Strategische oriëntatie

Door die meer strategische oriëntatie zien we, dat woningcorporaties onder andere worstelen met vraagstukken omtrent het soort organisatie dat men wil zijn. Welke dienstverlening daarbij hoort, maar ook een daarbij passend(e) organisatie-inrichting, vastgoedsturing en risicomanagement. Door de toenemende wensen uit de maatschappij, de toegenomen verantwoordingsdruk en de afgenomen financiële speelruimte wordt het maken van keuzes steeds belangrijker. Dat heeft invloed op het maken van bijvoorbeeld prestatieafspraken met stakeholders, maar ook op de manier waarop binnen de organisaties keuzes onderbouwd moeten worden, bijvoorbeeld het bepalen van verwachte rendementen en passendheid van keuzes binnen de vastgoedvisie. Onder andere door een sub-optimale datakwaliteit ontstaat een gebrek aan kennis en inzicht om een juiste afweging te maken. Dit verschijnsel treedt op elk niveau op, strategisch, tactisch en operationeel. Incomplete of gebrekkige data geeft u immers geen informatie over uw organisatie en prestaties.

Het is daarom noodzakelijk om de data, of de basisgegevens, duidelijk te hebben, om een juiste afweging te kunnen maken.

Wat bedoelen we nu met data?

Laten we voor nu inzoomen op een vraagstuk om data meer tastbaar te maken. Over welke data hebben we het? Wat ga je meten? Hoe maak je data eigenlijk tastbaar? Wat hebben we nodig om de brug te slaan naar meer kennis en inzicht? Ik neem je nu mee op “reis” vanuit het perspectief van een huurder binnen een woningcorporatie.

Citaat willekeurige huurder: “Als huurder wil ik in een goede buurt wonen, in een kwalitatief goede woning tegen zo laag mogelijke lasten. Oh ja…als ik de huur overmaak, wil ik dat mijn betaling juist, tijdig en volledig verwerkt wordt. Verder wil ik dat mijn afrekeningen snel op mijn rekening staan. Ik wil niet hoeven bellen of naar een wijkkantoor hoeven gaan.”

Onze mensen

Interne data

Als we inzoomen op het tweede gedeelte van bovenstaande casus, is de volledigheid en juistheid van de financiële stamdata omtrent huurders van cruciaal belang. Uw interne data kan getoetst worden aan vooropgestelde prestatie-indicatoren. In deze casus kunnen daarbij twee belangrijke gezichtspunten worden gehanteerd:

  1. Inzicht, oordeel en aanbevelingen over de huidige staat van de financiële stamdata t.b.v. het debiteuren- en afrekeningsproces
  2. Inzicht, oordeel en aanbevelingen over het ontstaan van een sub-optimale datakwaliteit.

Door aan de voorkant te waarborgen dat de datakwaliteit goed is, kunnen ook de output en performance van het debiteurenproces, afrekeningsproces en betalingsproces worden gestroomlijnd. Een bijkomend voordeel is dat een huurder niet onnodig hoeft te bellen of een afspraak hoeft te maken op kantoor, maar direct inzicht heeft in de eigen situatie.

Ik zeg WIN-WIN!

Wilt u met ons van gedachten wisselen over de wijze waarop u grip krijgt op uw data? Of wilt u meer weten over de dienstverlening die Hofmeier hierin biedt, bijvoorbeeld middels de ‘data nulmeting’? Neem dan contact op met onze consultant Andy Ramrattan.

Neem contact met ons op

of laat een bericht achter

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.