wooncorporatie

applicatie inventarisatie

De ambities op de woningmarkt zijn torenhoog. De financiële middelen blijven beperkt, ondanks de ‘vrijval’ van de verhuurderheffing, en de huidige werkorganisaties piepen en kraken al. Met de stevige doelstellingen en de ingrijpende voorstellen in de Nationale Prestatieafspraken kan het niet anders dan dat er ook binnen corporaties forse veranderingen moeten plaatsvinden. De strategisch/tactische doelen en de manier om die te bereiken veranderen. Goed kijken naar de personele bezetting (kwantitatief, maar beslist ook kwalitatief) en naar de verdergaande inzet van nieuwe geautomatiseerde systemen (af van de bestaande corporatie maatwerksystemen) is van essentieel belang.

Terug naar DIGITALISERING & INFORMATISERING

Hogere eisen en beter ICT – landschap

Op het gebied van automatisering en robotisering moeten grote stappen worden gemaakt. De huidige primaire systemen van corporaties voldoen al decennia niet meer. Het landschap van ERP-leveranciers in de sector is klein. Er zal meer informatie-eenduidigheid moeten komen volgens standaarden. Er zal niet langer vertrouwd moeten worden op de eigen keuze in systemen en data(kwaliteit). De nieuwe systemen zullen ook compatibel moeten zijn met (externe) controlerende partijen en systemen en moeten meer kunnen dan de huidige. Flexibiliteit wordt daarin een sleutel. Datakwaliteit is de verantwoordelijkheid van de betreffende corporatie, aansluitend op standaarden als o.a. RGS. En ja, dat kost allemaal geld, veel geld. Niets doen zal alleen nog veel meer geld gaan kosten.

Van oudsher werd er in een financiële en control functie vooral teruggekeken naar de resultaten van de afgelopen periode. De functies maken door een omgeving die veel meer eist, een continue ontwikkeling door. Aanscherping van toezicht, verscherpte verslag eisen, mondige(re) burgers, het maakt dat financiën en control veel eerder in het proces aan bod moeten komen en steeds vaker vooraf om advies (zouden moeten) worden gevraagd. Kwam het in het verleden nog wel eens voor dat na afloop van een traject of project werd geconstateerd dat ‘financiën’ niet of te laat was betrokken, vandaag de dag mag dat gewoon niet meer gebeuren. 

Van administrateur naar adviseur en sparringpartner

In de dagelijkse praktijk hebben organisaties regelmatig te maken met erfenissen uit het verleden, zoals verouderde systemen, slechte datakwaliteit en onvoldoende aandacht voor het opleiden van medewerkers. Financiële functies kunnen daardoor net aan hun traditionele rol vervullen. Ze komen nauwelijks toe aan het verschaffen van het juiste inzicht, laat staan het geven van gefundeerd advies.  Veranderingen maken dat beter opgeleid en anders gekwalificeerd personeel nodig is om de inrichting te kunnen verbeteren en de ‘step up’ te kunnen maken naar een financiële functie die kan voldoen aan wat er vandaag de dag (en in de toekomst!) gevraagd wordt. Bijvoorbeeld sneller afsluiten, betere kwaliteit van rapportages en/of een adequate onderbouwing en duidelijk advies bij het maken van keuzes in gecompliceerde omstandigheden, beter communiceren en afstemmen met de collega’s.

applicatie inventaries

Externe drivers

Door veranderingen in de omgeving kunnen keuzes van de organisatie een grotere impact hebben dan voorheen. Verkeerde keuzes kun je je bij de nieuwe processen die op stapel staan niet permitteren. De maatschappelijke en financiële consequenties zijn simpelweg te groot. Er is dan ook op hoog niveau binnen dit soort organisaties meer en meer behoefte aan het ontstaan aan een onafhankelijke sparringpartner en adviseur ten aanzien van zaken als financiële kwesties, risicomanagement en procesoptimalisatie. Dit past bij uitstek in de control functie

consulting

Fundament moet goed zijn

Het traditionele financiële model, waarbij de controller alleen terugkijkt en rapporteert over de financiële cijfers, is passé. Vanuit veel MT’s en directies komt de roep om een meedenkende, vooruitblikkende en adviserende controller. Voordat daaraan begonnen kan worden, moet wel de financiële functie ‘op orde’ zijn.

Bij het doorvoeren van veranderingen in de financiële functie wordt al snel gegrepen naar ‘fancy’ oplossingen. Zo worden er bijvoorbeeld mooie rapportagetools binnengehaald en worden er leantrajecten gestart op (deel)processen. Toch loont het de moeite om er beter naar te kijken, de voortgang beter te monitoren, de resultaten te evalueren en ‘bottom up’ te bezien hoe de financiële functie goed kan worden ingericht om beter te renderen. En te beginnen aan management control en business control. Een goede raad daarbij: begin bij het begin en leg een stevig fundament!

project-control-onderwijs

Toegevoegde waarde

Die veranderende omgeving vereist ook een ander menstype voor finance en control werkzaamheden. Financials en controllers moeten toegevoegde waarde leveren met hun kennis en ervaring. Voor een goede invulling zijn andere competenties nodig dan voorheen. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar financiële professionals die proactief zijn en die de buitenwereld naar binnen durven te halen. Financials en controllers met lef, die een afwijkende mening naar voren durven te brengen en die ingewikkelde zaken eenvoudig maken. Voor jong professionals bovendien de kans op een mooie steile leercurve! Dat is wezenlijk anders dan tot voor kort werd gevraagd.

Verder sparren over dit onderwerp? Of heeft u hulp nodig om een aantal zaken bij uw corporatie aan te pakken?
Neem dan contact met ons op!

neem contact met ons op

of laat een bericht achter

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.