datagedreven

Wat is datagedreven werken?

De term datagedreven werken, is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. Veel organisaties hebben het onderwerp datagedreven werken op de agenda gezet. En met een reden. Doordat ons leven en dat van onze klanten, zich steeds meer online afspeelt worden er gigantische hoeveelheden data gegenereerd. De hoeveelheid data is de laatste jaren exponentieel toegenomen.

Techniek is toegankelijker en goedkoper geworden. Steeds meer gegevens zijn beschikbaar door Internet of Things en Cloud technologie. Maar wat is datagedreven werken nu precies? Is het een toolbox of is de manier van werken een ander DNA? En waarom zou je moeten starten met de reis naar een datagedreven organisatie? Waar moet je beginnen?

Wat is datagedreven werken dan precies?

In een bedrijf draait het voornamelijk om het nemen beslissingen, risicobeheersing en het meten van succes. Deze beslissingen en evaluaties kun je nemen op basis van je onderbuikgevoel, maar je kunt ze ook nemen op basis van feiten (data). Datagedreven werken is namelijk werken op basis van feiten. Deze feiten ontstaan doordat verzamelde data geanalyseerd worden met behulp van bijvoorbeeld een data-analyse tool, om zo informatie te vergaren. Deze informatie vormen in combinatie met de kennis en ervaring van medewerkers dan weer inzichten. Door op basis van deze inzichten geïnformeerde beslissingen te nemen zorg je ervoor dat de organisatie datagedreven wordt.

Een datagedreven organisatie kenmerkt zich door deze werkwijze onderdeel te laten zijn van elk werkproces en in elke afdeling: de geboorte van een datagedreven DNA is een feit.

datagedreven

Wat levert de transitie naar een datagedreven werken op?

De potentie voor de transitie naar een datagedreven manier van werken is groter dan ooit. Daar komt bij dat de noodzaak om de stap te gaan zetten alsmaar aan het toenemen is. Het rapporteren over duurzaamheidsrisico’s wordt verplicht (CSRD), actieve monitoring op opzet en werking van risicobeheersings- en controlesystemen wordt steeds belangrijker, de werkdruk neemt toe, terwijl steeds meer medewerkers steeds vaker op zoek zijn naar werkgeluk en ‘the war on talent’ wordt alsmaar heftiger.

Het creëren van een datagedreven DNA binnen uw organisatie maakt de weg vrij voor:

  • Het sturen op onderbouwde beslissingen
  • Het in gang zetten van een continue verbetercultuur
  • Het aantoonbaar grip krijgen op potentiële bedrijfsrisico’s
  • Een efficiënte werkwijze, zodat er meer tijd overblijft voor persoonlijke ontwikkelingen en het verkorten van het afsluitproces.

 

datagedrevenwerken

Een datagedreven werkwijze zorgt ervoor dat je aantoonbaar stuurt op risicobeheersing en focust op uitzonderingen. Hierdoor is het mogelijk om ruimte te creëren voor het in gang zetten van verbeterinitiatieven en medewerkers in staat te stellen om te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Datagedreven werken geeft je ook de mogelijk om je beslissingen feitelijk te kunnen onderbouwen, waardoor er meer draagvlak voor je beslissingen komt. Een belangrijke randvoorwaarde om verbeterinitiatieven daadwerkelijk door te voeren.

Door datagedreven te werken kan je:

  • beter sturen op processen
  • patronen in klantgedrag ontdekken en voorspellen
  • weloverwogen en onderbouwde beslissingen nemen

Kortom: de voordelen van een datagedreven DNA zijn talrijk. In dit document is een stappenplan opgenomen hoe ook jouw organisatie de stap naar een datagedreven manier van werken in gang kan zetten.

Hoe start ik met datagedreven werken?

Datagedreven werken is meer dan alleen de juiste data uit je systemen kunnen halen. De transitie naar datagedreven manier van werken brengt ook organisatieverandering met zich mee.

Datagedreven werken draait vooral om de mensen binnen de organisatie. Maar deze manier van werken behelst veel meer! Het creëren van een datagedreven DNA is een samenspel tussen de inrichtingselementen van een organisatie welke verankerd zijn in het klaverbladmodel: organisatie, processen, systemen, mensen en klantinteractie.

Daar komt bij dat leiders binnen de organisatie een cultuur moeten creëren waarbij er voldoende ruimte is voor opleiding, bouwen en pionieren. Ook het formuleren van een richtinggevende visie is key!

Wil je de eerste stappen zetten om jouw organisatie meer datagedreven te laten werken? Zet dan gelijk de eerste stap en download dit whitepaper.

datagedreven

Neem contact met ons op

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.