efacturering

financieel / administratieve zaken

De financiële verantwoording in het onderwijs speelt een belangrijke rol. Daarnaast dient de financiële sturing op orde te zijn om tijdig in te kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden. Een optimaal functionerende afdeling financiën zorgt voor transparante verantwoording richting belanghebbenden en voor tijdige, volledige en juiste rapportages ten behoeve van besluitvorming; en dat allemaal binnen de geldende richtlijnen.