in control statement

digitalisering en informatisering

Sinds de start van deze eeuw is de digitalisering van de maatschappij in een stroomversnelling gekomen. Met name in het onderwijs heeft digitalisering een hoge vlucht genomen. Dit biedt niet alleen uitdagingen op gebied van dataveiligheid en privacy, maar ook vele kansen op vlak van data-gedreven werken. “It's the big data, stupid!”