rpa

Meerjarenbegroting: Uitleg, voorbeeld en aandachtspunten

Wat is een meerjarenbegroting?

Een meerjarenbegroting is een financieel planningsinstrument dat organisaties en overheden gebruiken om hun financiële verwachtingen en doelstellingen voor een periode van meerdere jaren te structureren en te beheren. In tegenstelling tot de traditionele jaarlijkse begroting, die zich richt op één enkel boekjaar, kijkt een meerjarenbegroting naar een horizon van drie tot vijf jaar of zelfs langer.

De meerjarenbegroting omvat prognoses van inkomsten, uitgaven, investeringen en kasstromen over de geplande periode. Het biedt een holistisch overzicht van de financiële gezondheid van een organisatie op de lange termijn en stelt besluitvormers in staat om strategische beslissingen te nemen die consistent zijn met langetermijndoelstellingen.

Financiële functie

Verschil tussen meerjarenbegroting en exploitatiebegroting

Hoewel beide begrotingen financiële planningstools zijn, verschillen de meerjarenbegroting en de exploitatiebegroting in hun scope en focus. De exploitatiebegroting richt zich typisch op één boekjaar en omvat gedetailleerde projecties van inkomsten en uitgaven op operationeel niveau. Het is gericht op het plannen van dagelijkse activiteiten en het optimaliseren van korte termijnprestaties.

Aan de andere kant omvat de meerjarenbegroting een bredere kijk op de financiën van een organisatie over een langere periode. Het richt zich op strategische doelen en richtlijnen, zoals groei, investeringen, schuldbeheer en financiële stabiliteit op lange termijn.

beleidsrijk-begroten-onderwijs

Voordelen van meerjarenbegroting

Het gebruik van een meerjarenbegroting biedt verschillende voordelen voor organisaties en overheden:

 1. Lange termijnplanning: Het stelt organisaties in staat om langetermijnplannen te ontwikkelen en consistente financiële doelen te stellen.
 2. Risicobeheer: Door toekomstige inkomsten en uitgaven te projecteren, kunnen organisaties potentiële financiële risico’s identificeren en zich hierop voorbereiden.
 3. Stakeholdercommunicatie: Een meerjarenbegroting biedt transparantie en helpt bij het communiceren van financiële plannen aan belanghebbenden, zoals investeerders, aandeelhouders en overheidsinstanties.
 4. Efficiëntie: Het helpt bij het optimaliseren van middelenallocatie en het identificeren van kostenbesparingen op lange termijn.
automatisering

Hoe maak je een meerjarenbegroting

Het opstellen van een meerjarenbegroting omvat verschillende stappen:

 1. Verzamel gegevens: Verzamel relevante financiële gegevens, zoals historische financiële prestaties, marktanalyses en operationele prognoses.
 2. Bepaal doelstellingen: Definieer de langetermijndoelstellingen en strategische prioriteiten van de organisatie.
 3. Prognoses maken: Maak prognoses van inkomsten, uitgaven, investeringen en kasstromen voor de komende jaren op basis van historische gegevens en marktanalyses.
 4. Identificeer risico’s en kansen: Analyseer potentiële risico’s en kansen die van invloed kunnen zijn op de financiële prestaties van de organisatie.
 5. Stel de begroting op: Stel de meerjarenbegroting op en zorg ervoor dat deze in lijn is met de langetermijndoelstellingen en strategieën van de organisatie.
 6. Monitor en herzie: Monitor regelmatig de financiële prestaties ten opzichte van de begroting en herzie de begroting indien nodig om aan veranderende omstandigheden aan te passen.

Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties een effectieve meerjarenbegroting opstellen die hen helpt bij het bereiken van hun langetermijndoelstellingen en het beheren van financiële risico’s op een gestructureerde manier.

Aandachtspunten bij het opstellen van een meerjarenbegroting

Bij het opstellen van een meerjarenbegroting zijn er enkele belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden:

 1. Onzekerheid: Houd rekening met de onzekerheid van toekomstige economische en marktomstandigheden bij het maken van prognoses. Gebruik verschillende scenario’s om de impact van verschillende situaties te evalueren.
 2. Flexibiliteit: Zorg ervoor dat de begroting flexibel genoeg is om aan veranderende omstandigheden aan te passen. Regelmatige herzieningen en bijstellingen zijn essentieel om de relevantie en nauwkeurigheid van de begroting te behouden.
 3. Stakeholderbetrokkenheid: Betrek relevante belanghebbenden bij het opstellen van de meerjarenbegroting, zoals het managementteam, de raad van bestuur en financiële adviseurs. Dit zorgt voor breder draagvlak en helpt bij het identificeren van mogelijke blinde vlekken.
 4. Realisme: Wees realistisch bij het instellen van doelstellingen en het maken van prognoses. Vermijd te optimistische of pessimistische schattingen, en baseer beslissingen op feitelijke gegevens en analyses.

Door deze aandachtspunten in gedachten te houden, kunnen organisaties een meerjarenbegroting opstellen die hen in staat stelt hun langetermijndoelstellingen te bereiken en zich aan te passen aan een steeds veranderende zakelijke omgeving.

Ondersteuning bij de meerjarenbegroting

Wanneer je een meerjarenbegroting opstelt, kan het soms nodig zijn om de expertise van een specialist in te roepen, vooral als het gaat om complexe financiële analyses of specifieke sectorgerelateerde kennis. Hier zijn enkele situaties waarin het raadzaam is om een specialist te raadplegen:

 1. Financiële modellering: Als de meerjarenbegroting complexe financiële modellering vereist, zoals het voorspellen van kasstromen onder verschillende scenario’s of het evalueren van investeringsrendementen, kan het nuttig zijn om een financieel analist of een financieel adviseur in te schakelen. Deze experts kunnen geavanceerde modellen ontwikkelen en analyses uitvoeren om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de begroting te verbeteren.
 2. Sectorgerelateerde kennis: In sommige gevallen kan het nodig zijn om een specialist in te schakelen met specifieke kennis van de sector waarin de organisatie actief is. Bijvoorbeeld, als een bedrijf opereert in een gereguleerde industrie, zoals de gezondheidszorg of de financiële sector, kan het raadzaam zijn om een consultant in te huren die bekend is met de relevante regelgeving en compliance-eisen. Maar ook in de woningcorporatiesector, bij gemeenten en onderwijsinstellingen zijn kennis en expertise van context en wet en regelgeving van belang.
 3. Belastingadvies: Als belastingimplicaties een belangrijke rol spelen in de meerjarenbegroting, kan het verstandig zijn om een belastingadviseur te raadplegen. Deze experts kunnen helpen bij het optimaliseren van belastingstrategieën en het identificeren van mogelijke belastingvoordelen of risico’s die van invloed kunnen zijn op de financiële planning van de organisatie.
 4. Risicobeheer: Voor organisaties die te maken hebben met complexe financiële risico’s, zoals valutarisico’s, renterisico’s of marktrisico’s, kan het nuttig zijn om een risicomanagementexpert in te schakelen. Deze professionals kunnen helpen bij het identificeren, evalueren en beheren van risico’s om de financiële stabiliteit van de organisatie op lange termijn te waarborgen.
 5. Juridisch advies: In bepaalde gevallen kan het ook verstandig zijn om juridisch advies in te winnen, met name als de meerjarenbegroting juridische implicaties heeft, zoals bij fusies en overnames, herstructureringen of complexe contractuele regelingen.

Door de expertise van specialisten in te roepen wanneer dat nodig is, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun meerjarenbegrotingen nauwkeurig, volledig en goed onderbouwd zijn, wat essentieel is voor effectieve langetermijnplanning en besluitvorming.

Hofmeier heeft veel ervaring met het opstellen van een meerjarenbegroting. Onze professionals hebben voornamelijk ervaring in de sector onderwijs, gemeenten en woningcorporaties. Ze hebben kennis van de context en de geldende wet en regelgeving.

Meer weten? Neem contact met ons op

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.