rpa

Een jaarrekening opstellen: Waarom, hoe en tips

Heb je hulp nodig bij de jaarrekening? Als je hier zelf mee aan de slag gaat geven we je graag wat context en tips mee! Wil je liever advies van een expert? Dat kan natuurlijk ook!

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is het financiële verslag van een bedrijf over een specifieke periode, meestal een boekjaar. Het geeft een gestructureerd overzicht van de financiële positie, prestaties en kasstromen van de onderneming gedurende die periode.

De jaarrekening is samengesteld volgens specifieke boekhoudkundige principes en standaarden en is bedoeld om stakeholders zoals investeerders, crediteuren, toezichthouders en interne managementteams inzicht te geven in de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf.

 

Financiële functie

Waarom een jaarrekening opstellen?

Het opstellen van een jaarrekening dient verschillende doelen. Ten eerste biedt het intern management en directie inzicht in de financiële prestaties van de onderneming, wat hen helpt bij het nemen van strategische beslissingen, het identificeren van sterke punten en zwakke punten, en het plannen voor de toekomst. Extern wordt de jaarrekening gebruikt door externe belanghebbenden zoals investeerders, crediteuren en toezichthouders om de financiële gezondheid, stabiliteit en groeipotentieel van het bedrijf te beoordelen. Het helpt bij het nemen van investeringsbeslissingen, het verstrekken van krediet, het bepalen van de waarde van het bedrijf en het handhaven van regelgeving en wetgeving.

beleidsrijk-begroten-onderwijs

Is een jaarrekening opstellen verplicht?

Ja, in de meeste rechtsgebieden is het opstellen van een jaarrekening verplicht voor bedrijven, vooral voor vennootschappen en besloten vennootschappen. Deze verplichting vloeit voort uit regelgeving en wetgeving die bedoeld is om transparantie, verantwoording en goede governance in de financiële rapportage te waarborgen.

Het niet voldoen aan de wettelijke vereisten voor het opstellen en indienen van een jaarrekening kan leiden tot boetes, juridische sancties en reputatieschade voor het bedrijf. Het is dus belangrijk om dit proces goed te regelen. Zodat je ieder jaar de jaarrekening probleemloos kan deponeren.

automatisering

Uit welke onderdelen bestaat een jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat doorgaans uit verschillende onderdelen die een compleet beeld geven van de financiële situatie en prestaties van het bedrijf. De belangrijkste onderdelen zijn:

De balans: Dit is een momentopname van de financiële positie van het bedrijf op een specifiek moment, waarbij activa (zoals geld, inventaris en eigendommen) worden vergeleken met passiva (zoals leningen en schulden).

De winst- en verliesrekening: Ook wel de resultatenrekening genoemd, deze toont de inkomsten, uitgaven en het nettoresultaat van het bedrijf gedurende de verslagperiode.

Het kasstroomoverzicht: Dit biedt inzicht in de geldstromen binnen het bedrijf gedurende de verslagperiode, inclusief operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Andere mogelijke onderdelen zijn toelichtingen op de jaarrekening, zoals een directieverslag, een accountantsverklaring en informatie over belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum.

 

Tips voor het opstellen van de jaarrekening:

  1. Zorg voor goede kennis: Blijf op de hoogte van actuele eisen en ontwikkelingen in de jaarverslaggeving door deel te nemen aan seminars en trainingen.
  2. Stel een position paper op: Definieer vooraf standpunten en schattingen die van invloed zijn op de jaarrekening en bespreek deze met relevante belanghebbenden.
  3. Maak een realistische planning: Zorg voor een haalbare planning van het jaarrekeningproces om vertragingen te voorkomen en deadlines te halen.
  4. Onderzoek de cruciale posten: Besteed speciale aandacht aan belangrijke posten in de jaarrekening en documenteer bevindingen voor de accountantscontrole en vergaderingen.
  5. Ga na of het accountantsdossier aan de eisen voldoet: Controleer regelmatig of de benodigde documenten tijdig en van voldoende kwaliteit worden opgeleverd aan de accountant.
  6. Schrijf een controllersmemo over het opstel- en controleproces: Documenteer bevindingen en vergelijk de jaarstukken met jaarplannen en bedrijfsplannen.
  7. Geef een toelichting op de behandeling van de jaarstukken in het MT (en de RvC): Bespreek bijzonderheden tijdens vergaderingen en verstrek relevante documentatie aan de betrokkenen.
  8. Evaluatie met de betreffende medewerkers en de accountant: Analyseer eventuele tegenslagen en ontwikkel een actieplan voor verbeteringen in het jaarrekeningproces.

Het opstellen van een jaarrekening vereist nauwgezette planning, uitvoering en evaluatie om te voldoen aan regelgeving en de verwachtingen van belanghebbenden. Met de juiste kennis, processen en betrokkenheid van alle relevante partijen kan een jaarrekening een waardevol instrument zijn voor het beheren en rapporteren van de financiële prestaties van een bedrijf.

Meer weten? Neem contact met ons op

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.