assistent-controller

Grip op gemeentelijke samenwerking

Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie. Ze hebben de indruk dat hun kaderstellende rol is ingeperkt en ze onvoldoende grip hebben op de gemeentelijke samenwerking. De raadsleden willen hun invloed uitoefenen en ingrijpen als dat nodig is.

Terug naar GRIP OP GEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Grip op gemeentelijke samenwerking

Vaak wordt de klassieke werkwijze toegepast. Instrumenten worden ontwikkeld om achteraf te kunnen aangeven of het goed of fout gaat en daar worden dan maatregelen voor getroffen. Naar onze mening moeten we dit omdraaien door niet achteraf maar vooraf de zaken goed te regelen. Dat is de start voor het opbouwen van een duurzame relatie en het ontstaan van vertrouwen.

De vraagstelling luidt dan ook:

Hoe kunnen we de invloed van de raadsleden vergroten op de gemeentelijke samenwerking?

De gedachte daarbij is om vooraf met alle deelnemers aan de gemeentelijke samenwerking duidelijke kaders te stellen waar de samenwerking aan moet voldoen en waarover gedurende het jaar verantwoording wordt afgelegd. Dat zorgt ook voor een mandaat voor de collegeleden omdat zij een volmacht krijgen om binnen de vastgestelde kaders te handelen.

We hebben afwegings- en toetsingskaders ontwikkeld die kunnen worden toegepast op zowel bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden. Naast de kaders is het ook belangrijk aandacht te besteden aan het proces en de relaties om een compleet beeld te geven van de gemeentelijke samenwerking. Ook het plegen van interventies als de samenwerking niet naar wens verloopt, is een onderwerp waar aandacht aan wordt besteed.

De verkiezingen zijn net achter de rug en de gemeentelijke samenwerking is een thema dat hoog op de politieke agenda staat. Het is van belang dit mee te nemen in de verdere vertaling naar het programmaplan en meerjarenbegroting.

Lees ook het volledige artikel over ‘Grip op gemeentelijke samenwerking‘. We wisselen graag van gedachten met u over de aanpak van dit onderwerp.

Neem contact met ons op

of laat een bericht achter

Achternaam*
Voornaam*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.