Gemeente

Grip op gemeentelijke samenwerking

Gemeenten werken onderling met elkaar samen of gaan samenwerkingsverbanden aan met activiteiten op bijvoorbeeld gebied van Wmo, jeugdzorg en participatiewetgeving. De samenwerking heeft dan ook vaak verbonden partijen (VP) of gemeenschappelijke regeling (GR). De basis van de samenwerking is heel vaak niet goed vastgelegd, waardoor er (later in het traject) onduidelijkheid ontstaat over waarom we samen werken en welke afspraken we hebben gemaakt (doelmatigheid en rechtmatigheid). Hofmeier helpt gemeenten om grip te krijgen op de gemeentelijke samenwerking, door onze uitgewerkte plan van aanpak krijgt uw gemeente grip op gemeentelijke samenwerking.