Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

65 jaar bestaat woningcorporatie Habion. “In die tijd is er veel veranderd. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van de financiële inrichting”, aldus CFO Ton de Rond. En dus was er behoefte aan expertise van buitenaf. Peter van Gilst, sectorleider Corporaties bij Hofmeier: “Als businesspartner leveren wij de specialistische financiële deskundigheid waar behoefte aan is.”

Verspreid over 120 locaties door heel Nederland bezit Habion 11.000 verhuureenheden voor ouderen. CFO De Rond: “65 jaar geleden zijn we begonnen met het huisvesten van ouderen in bejaardentehuizen. Door de jaren heen bouwden we in opdracht van zorgorganisaties een flink aantal verzorgings- en verpleeghuizen. Vervolgens kwam daar het bouwen van aanleun- en seniorenwoningen bij, inmiddels ruim 6000 woningen. De exploitatie was lang in handen van zorgorganisaties.”

Andere context
Door het scheiden van wonen en zorg is dat veranderd, beide worden apart gefinancierd. De Rond: “Dat betekent dat we naast onze missie om ouderen een veilig en comfortabel huis te bieden, nu financieel het risico dragen voor een steeds groter deel van die 11.000 verhuureenheden. Waar we eerst rond de 80 zorgorganisaties als klant hadden, zijn dat er nu ruim 6000. En dat zet zich in de toekomst door. We gingen dus van langzaam en overzichtelijk naar veranderlijk en veel complexer.” Van Gilst vult aan: “De sector geniet daarnaast voortdurend de politieke belangstelling. De nieuwe Woningwet 2015 en de daaruit voortvloeiende aangescherpte regels zorgen ook nog eens voor extra werkdruk.”

Van overzichtelijk naar complex
De Rond vervolgt: “Daar waren we, met alle respect, niet op ingericht qua financieel systeem en capaciteit. We hadden meer specifieke kennis nodig voor dit, deels nieuwe, werk dat onze kant opkwam en opkomt.” Kortom, een serieuze uitdaging.

In eerste instantie loste De Rond het probleem op door ieder keer, als er een piek in het werk was, via verschillende partijen expertise en capaciteit in te huren. “Bijvoorbeeld bij de jaarrekening, dVi- en dPi-rapportages, financiële analyses, het doorrekenen van de vastgoedportefeuille, en ook bij uitvoeringstaken als de afrekening van stook- en servicekosten. Maar daar werden we niet echt blij van, je krijgt iedere keer andere mensen over de vloer en blijft uitleggen hoe en wat.”

Tom Poes, verzin een list
Dat moest dus anders. De Rond kwam hierover in gesprek met een bij Habion geplaatste interim-controller van Hofmeier. “Die overigens na korte tijd de taak van hoofd Administratie op zich nam en in anderhalf jaar tijd de administratie zo structureerde, dat het nieuwe hoofd onlangs in een rijdende trein terechtkwam.”
Terug naar een passende oplossing voor het expertise- en capaciteitsprobleem bij Habion. Sectorleider Corporaties Peter van Gilst van Hofmeier schoof aan tafel bij Habion. Van Gilst: “We zijn gaan sparren over de beste oplossing voor dit probleem. Habion heeft het niveau van de eigen vaste kern versterkt en werkt daarnaast met een flexibele schil van Hofmeier, die altijd kan worden ingeschakeld en die door kennisdeling een belangrijke bijdrage levert aan de professionalisering van onze eigen organisatie.” Als relatiemanager onderhoudt Van Gilst de contacten tussen Habion en de financiële professionals. “Wij zijn een vaste businesspartner die de zaken voor Habion gemakkelijker maakt en de organisatie ontzorgt.”

Eén businesspartner
De Rond is tevreden over de samenwerking: “We hebben nu met één partij een langdurige en bestendige relatie. De lijnen zijn kort, als ik een inhoudelijk vraagstuk heb, kamp met zieken of er iets anders specialistisch speelt op financieel vlak, bel ik Peter. Hij kent onze organisatie, weet wie wat bij ons doet, en hij kent de regelgeving binnen corporatieland. Dat zorgt ervoor dat ik niet heel veel woorden nodig heb om uit te leggen waar ik een oplossing voor zoek. Sterker nog, ik verwacht niet anders dan dat hij met een passende oplossing komt.” En dat lukt. Van Gilst: “We krijgen de puzzelstukjes altijd op korte termijn gelegd. Wij leveren de specialistische deskundigheid waar Habion behoefte aan heeft.”

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.