Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

We kijken terug op een succesvolle Connect meeting

Woensdag 12 juni 2019 | Verkadefabriek, ‘s-Hertogenbosch

Afgelopen woensdag heeft de Hofmeier Connect meeting plaatsgevonden. De inspirerende sprekers vertelde met passie hun verhaal en gaven ons een duwtje buiten de comfortzone! Met het overkoepelende thema ‘Nieuw Elan’ namen de verschillende sprekers ons mee in hun presentaties die informatief en verfrissend waren.

Man presenteert meeting Borden met tekst: Grote zaal & serre 

Allereerst heette Frank Bieleman, namens Hofmeier, een ieder van harte welkom bij alweer de 4e editie van de Hofmeier Connect meeting Woningcorporaties. Hofmeier is al 20 jaar actief in de sector. Traditioneel bekend van Finance & Control, maar al jaren Meer dan Cijfers! Op het programma voor vandaag; Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 Mensen in bijeenkomst Twee medewerkers aan het praten

De Vrije Denkers – Doen is de beste manier van denken.

De Vrije Denkers starten energiek met een vlammend betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. En daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat, zijn nieuwe strategieën nodig. Veel organisaties worstelen met hun verschijningsvorm en steeds meer werknemers zijn de reorganisaties zat en willen hun vakmanschap weer met plezier kunnen uitoefenen. Het doen en het denken worden in de workshop nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht. Meer vrijheid van denken en doen is daarin essentieel. Aan de hand van filmpjes en actieve improvisatie-oefeningen wordt de theorie rond veranderen goed doorleefd. Ze nemen de zaal mee in creatief denken, buiten de standaard patronen denken en het resetten van de mindset. Met vragen als; Wat maakt jou bijzonder? Waarin ben jij afwijkend? hebben de aanwezigen elkaar ondervraagd en hebben ze elkaar beter leren kennen. We zijn verleerd om denken en doen af te wisselen. De vrije denkers hebben de noodzaak van verandering laten ervaren. Hiervoor is het belangrijk dat je oefent en fouten maakt. Dan kan je groeien. Door de 1e (kleine) stap te zetten kom je verder.   

Man presenteert op podium Man presenteert op podium 

Hans Vedder (directeur-bestuurder Goed Wonen Gemert) en Piet Klop (Public Values)

Hoe NOM kun je zijn vs Hoe DOM kun je zijn?

Hans Vedder neemt ons mee in de visie van Goed Wonen Gemert op het gebied van Duurzaamheid. Piet Klop luistert mee en stelt kritische vragen. Samen debatteerden ze over de diverse duurzaamheidsaspecten. Zo constateert Piet dat Goed Wonen Gemert een dusdanige gezonde financiële positie heeft, dat ze meer dan gemiddeld kunnen investeren in duurzaamheidsinitiatieven. Is dit voor een corporatie ook mogelijk als de financiële ratio’s minder florissant zijn? Hans geeft aan dat ze de toekomstige generaties als belangrijk gedachtengoed hebben. Ze maken gebruik van bewezen technologieën. Betaalbaarheid voor de huurder en duurzaamheid gaan hand in hand. Er wordt ingezoomd op de kosten (Onrendabele top) bij het ombouwen van woningen tot NOM woningen in vergelijking tot de onrendabele top bij sloop/nieuwbouw. De Meerjarenbegroting 2019-2050 laat zien dat de duurzaamheidsinvesteringen een verantwoord risico is voor Goed Wonen Gemert. 

Man presenteert op podium

Frank Smits, Concerncontroller Zayaz – Beheerst werken aan de ‘’de bedoeling’’

In de missie van Zayaz is verwoord dat zij zich actief inzetten om “via goede woningen en vitale en aantrekkelijke wijken, mensen mee te laten doen in en aan de samenleving”.

Vanuit de bedoeling experimenteren ze bij Zayaz. Frank zoekt en vindt de invulling van de control rol vanuit de bedoeling. Mensen mee laten doen in de samenleving. Ze laten bij Zayaz de medewerkers vraagstukken aan de hand van casuïstiek behandelen. Medewerkers krijgen zoveel als mogelijk een eigen mandaat voor het afwikkelen van verzoeken van de huurders. De maatschappelijke kamer en vastgoed kamer zijn leidend bij de beoordeling van het werken volgens de bedoeling. De financiële kamer volgt. Frank geeft een aantal voorbeelden van creatieve oplossingen zoals co-housing, woningsplitsing en Minitopia. Dit laatste voorbeeld is een project waarbij bewoners zelf een tijdelijk huis (tiny house) bouwen op het terrein Poeldonk. Het betreft hier circulair bouwen. Net als bij vorige sprekers geldt ook hier het credo; kleine stappen zetten als belangrijke les.

Man presenteert op podium Groep mensen zitten te kijken na voor

Bas Jan van Bochove

De corporatiesector heeft dringend behoefte aan Nieuw Elan, de voorzitter Commissie Evaluatie Woningwet neemt ons als laatste spreker in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de corporatiesector. Vervolgens staat hij stil bij één van de bevindingen van de Commissie evaluatie woningwet. Specifiek aandachtspunt van de Commissie was de positie van de middeninkomens. Corporaties moeten bouwen voor de middeninkomens. Daar is (ook) de behoefte. Volgens Bas Jan is het hard nodig om de spirit weer terug te krijgen in de sector.  De angst moet eruit, grenzen moeten soms overschreden kunnen worden en ook de Aw moet soms regels rekbaar kunnen toepassen. Een zelfbewuste sector die staat voor zijn taak. Dit zal gepaard moeten gaan met gepaste ongehoorzaamheid richting politiek en toezichthouder. Deze druk moet door de sector collectief worden opgevoerd. De oproep van Bas Jan: “Laten we als een soort Gideonsbende deze rol oppakken in het belang van goede volkshuisvesting!”.    

Nieuw elan!
Frank Bieleman sluit af met een korte nabeschouwing. We hebben veel vuur en energie in de presentaties gezien vanmiddag. Enkele aangedragen voorbeelden en visies zijn wellicht als eye opener ervaren door de deelnemers. Bottom line; willen we nieuw elan in de sector brengen, dan zal een ieder een eerste (eigen) stap moeten zetten. Tijdens de borrel wordt er onder genot van een hapje en drankje, nog lang nagepraat over de boeiende presentaties en discussies.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.