Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

De corporatiesector staat voor een grote verduurzamingsopgave. Veel corporaties zijn hier al een tijd mee bezig, andere zijn er recent mee gestart en andere moeten nog grote stappen maken. Verduurzaming is positief voor het reduceren van de CO2-uitstoot en helpt om de woonlasten van huurders te verlagen (zeker in deze tijden met hoge energietarieven). Vaak worden door de corporaties uitgaven gedaan zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat.

Bij het doen van deze uitgaven staan de goede bedoelingen voorop en zullen huurders daardoor niet snel achteruit gaan. Toch is het belangrijk er alert op te zijn dat, net als bij een grootschalige renovatie, er instemming van de huurder benodigd is voor dit soort uitgaven. Er dient schriftelijk een redelijk voorstel te worden voorgesteld aan de huurder. De betreffende regeling is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (Art. 7:220 lid 2). Lid 3 van dit artikel staat toe dat bij complexen met meer dan tien woningen, 70% instemming voldoende is en dat daarmee het voorstel als redelijk kan worden geacht.

Bij (noodzakelijk) onderhoud is instemming niet vereist. Vaak combineren corporaties echter (planmatig) onderhoud met bijv. isolatiemaatregelen. Een dergelijke verduurzamingsingreep betekent voor de huurder een objectieve genotsverbetering en kwalificeert dus als renovatie. Dus ook voor de combinatie onderhoud en verduurzaming dient de corporatie alert te zijn op het verkrijgen van de benodigde instemming.

Hier niet aan voldoen kan juridische consequenties hebben. Bij tussentijds bezwaar kunnen de bouwwerkzaamheden stilgelegd worden. Als er achteraf bezwaar gemaakt wordt en er niet aan de formele regels is voldaan, kan een rechter bepalen dat de werkzaamheden ongedaan moeten worden gemaakt of dat er (wat aannemelijker is) een schadevergoeding betaald moet worden. OOK (!) als de corporatie netjes heeft gezorgd voor een wisselwoning, verhuisvergoeding, lagere woonlasten en dat alles zonder huurverhoging. De corporatie dient dan achteraf aan te tonen dat het gedane voorstel redelijk is geweest. Voorkom dus problemen en zorg ervoor dat de medewerkers binnen de processen rondom renovatie, verduurzaming en onderhoud hier alert op zijn en vraag vooraf instemming van de huurder voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Zie voor nog meer tips ook het artikel op de Aedeswebsite:

 

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.