Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Dat het WSW zich aan het heroriënteren is op de eigen strategische positie is niet zo gek. De (Rijks)overheid wil immers graag af van garantiestelsels en is dan ook erg kritisch op het functioneren van de nog bestaande stelsels. Tegelijkertijd is door wijzigingen in de regelgeving en financiële debacles het borgstelsel in 2018 voor het eerst echt op de proef gesteld. Sinds de invoering van de Woningwet 2015 is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, kunnen corporaties failliet gaan en is er twee keer aanspraak op het risicovermogen van het WSW gedaan.

WSW kijkt vooruit

Vandaar dat het WSW zich beraad op het inrichten van een toekomstbestendig, sterk borgstelsel. Daarbij gaat het enerzijds om het in stand houden van het borgstelsel en anderzijds om het goed kunnen uitvoeren van de saneringsfunctie, waar financiële en volkshuisvestelijke elementen kunnen conflicteren.

Het is te vroeg om te zeggen dat er over vijf tot tien jaar geen borgingsstelsel meer zal zijn binnen de corporatiesector, maar er zullen zeker zaken gaan veranderen. Voorzienbaar is dat het risicovermogen van het WSW vergoot moet worden en dat de bijdrage van de individuele corporaties daaraan de komende jaren zal leiden tot extra stortingen in het risicovermogen. Daarnaast is het heel goed mogelijk dat de obligoverplichting de komende jaren zal worden ingeroepen. Met beide kan in meerjarenbegrotingen al rekening gehouden worden.

Speelt daarnaast nog de saneringsfunctie. Het is niet ondenkbaar dat het WSW alleen nog de financiële afwikkeling doet en niet meer het volkshuisvestelijk belang voorop stelt. Het lijkt er op dat het WSW hierin een keuze zal moeten maken om haar positie niet alleen te verstevigen, maar ook te verduidelijken. Tegelijkertijd speelt er ook nog de financiële afwikkeling van bestaande saneringen. Ook daar liggen nog steeds mogelijke heffingen op de loer (Vestia bijvoorbeeld).

Wat betekent dit voor uw corporatie?

Het WSW staat voor veranderingen die impact zullen hebben op de sector. Het is goed om alvast na te denken over wat mogelijk de gevolgen voor uw organisatie kunnen zijn.

 

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.