onderzoek

Slotbeschouwing onderzoek onafhankelijke controlfunctie

In 2020 zijn de Hogeschool van Amsterdam (verder HvA), het Zijlstra Center voor public controlling van de VU en Hofmeier een onderzoek gestart naar de invulling van de onafhankelijke control functie bij woningcorporaties.

Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

In- en aanleiding

In de Woningwet 2015 is voor woningcorporaties ‘de onafhankelijke control functie’ als nieuwe figuur geïntroduceerd. Nergens anders is een verplichting om de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering te monitoren op een dergelijke manier vormgegeven. Wet en uitvoeringsbesluiten en -regelingen bevatten echter maar weinig kader ten aanzien van het invullen van deze functie.

onafhankelijkcontroller

Vanuit Hofmeier vervullen we vanaf het eerste begin bij verschillende woningcorporaties deze (onafhankelijke control) functie. Daarbij vielen ons een aantal zaken op. Vanwege het (vrijwel) ontbreken van dat scherpe kader vult iedere corporatie de functie in op een manier, waarvan wordt gedacht dat dat de meest passende is. Controller, bestuurder, RvC en rest van de organisatie waren/zijn daarin zoekende. We zijn dan ook op zoek gegaan naar mogelijkheden om te onderzoeken of er meerdere woningcorporaties worstelden met de vraag ‘wanneer hebben we deze nieuwe functie nu goed ingevuld’. Het onderzoek geeft op die vragen antwoord en geeft ook indicaties van wanneer risicomanagement en de invulling van de onafhankelijke controlfunctie nu effectief zijn.

In het voorjaar van 2022 is het onderzoek afgesloten met een symposium. Daar zijn de uitkomsten met elkaar gedeeld. Een van de conclusies toen was, dat ‘het’ daarmee nog niet af is en dat het handig is nog te komen met een aantal publicaties. Bijgaande publicaties vormen samen de afsluitende bundel met bevindingen vanuit en naar aanleiding van het onderzoek.

Afsluitende bundel

Aanvankelijk was het helemaal niet de bedoeling om af te sluiten met een bundel met artikelen. De meeste onderzoeken sluiten af met een of meerdere publicaties en dat was niet per se ons doel. Wij waren op zoek naar iets dat meer ‘dynamisch’ was. Met het maken van een website met kennisclips, onderzoekposters en het houden van een afsluitend symposium was dat goed gelukt. Ook omdat niet iedereen bij het symposium aanwezig kon zijn, bleven er vanuit het werkveld iedere keer vragen (terug) komen als; ‘wat is er nu eigenlijk uit dat onderzoek gekomen?’ Vandaar dat we toch gemeend hebben daar iets over op schrift te moeten stellen. Dan kunnen we bij zulke vragen ook ergens naar verwijzen.

In de afsluitende bundel tref je verschillende artikelen aan. De artikelen in het eerste hoofdstuk zijn de gedurende het onderzoek in wetenschappelijke vakbladen gepubliceerde artikelen over de competenties van controllers (in de onafhankelijke control functie) en over succesfactoren voor effectief risicomanagement bij woningcorporaties. De artikelen in het tweede hoofdstuk geven een inkijkje in het doen van wetenschappelijk- en praktijk onderzoek. In het derde hoofdstuk de bevindingen van de onderzoekers en wat zij uit dit onderzoek hebben gehaald.

De bundel is hier te downloaden.

Meer weten? Neem dan contact op met Wobbe van der Meulen.

Neem contact met ons op

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.