Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Onderzoek naar de Onafhankelijke Control Functie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Zijlstra Center en Hofmeier Interim & Consulting zijn een onderzoek gestart naar de invulling van de onafhankelijke controlfunctie bij woningcorporaties. Nationaal Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek) verleent subsidie voor het onderzoek.

De Woningwet (2015) stelt woningcorporaties met een minimum van 2500 verhuureenheden verplicht een onafhankelijke controlfunctie in te voeren. Echter, hoe de invulling van deze functie er precies uit zou moeten zien is onduidelijk. De wet en onderliggende regelingen geven wel enige duiding, maar weinig kader. De meeste corporaties geven dan ook een geheel eigen invulling aan de wettelijke verplichting.


De onafhankelijke controlfunctie

Controllers die deze functie vervullen worstelen in de praktijk met de vraag: Hoe geef ik invulling aan mijn functie als controller binnen de veelheid van eisen en voorwaarden die worden gesteld? Aan de ene kant vraagt wet- en regelgeving én de organisatie onafhankelijkheid, maar aan de andere kant wordt de controller ook gevraagd om mee te denken met de organisatie en vraagt men empathie.

“Er is duidelijk behoefte aan meer inzicht in het spanningsveld waarin de onafhankelijke controller zich begeeft en welke context het vereist om optimaal te kunnen functioneren in deze rol” aldus dr. G. de Jong (HvA). Verder geeft ook de AW(Autoriteit Woningcorporaties) aan, de komende tijd aandacht te besteden aan de onafhankelijke controlfunctie in de governancebeoordeling.

Wat levert het onderzoek op?

De verwachting is dat het onderzoek onder meer inzicht geeft in de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de onafhankelijke controlfuntie . Daarnaast geeft het duidelijkheid over de organisatorische plaats van de onafhankelijke controlfunctie en welke taken en activiteiten wel en niet tot het takenpakket (kunnen) behoren.

Verder geeft het inzicht in wat beleid en governance voor invloed hebben op de effectiviteit van de onafhankelijke controlfunctie los van de eigen kennis en kunde van de controller. Tot slot geeft het onderzoek meer inzicht in het spanningsveld waarin de controller zich begeeft, met als doel om verbeteringen aan te brengen binnen corporaties, zodat de invulling van de onafhankelijke controlfunctie tot zijn recht komt.

Aan het onderzoek werken naast het kenniscentrum (HvA & het Zijlstra Center) ook woningcorporaties en controllers die werkzaam zijn bij een woningcorporatie mee.

Hofmeier Interim & Consulting

Hofmeier heeft binnen het onderzoek een intermediairfunctie. Hofmeier vormt een schakel tussen HvA als kenniscentrum en de praktijk van de corporaties. Het neemt die functie op zich vanuit betrokkenheid bij het maatschappelijke belang van het functioneren van de sector.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Wobbe van der Meulen, w.vandermeulen@hofmeier.nl.Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten in maart 2022 gepresenteerd.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.