Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Nu het jaarrekeningtraject en de dVi-verantwoording naar CorpoData achter de rug zijn, breekt de tijd voor de (meerjaren)begroting weer aan. Ook de dPi voor CorpoData dient zich weer aan. Bent u er al klaar voor? Wij belichten graag een aantal aandachtspunten voor u.


Implementatie nieuwe formats 
De afgelopen periode zijn corporaties druk bezig geweest met het afronden van de jaarrekening en dVi en het implementeren van de nieuwe formats voor verslaggeving. Om een goede aansluiting tussen begroting en realisatie te waarborgen, zullen de nieuwe formats ook toegepast moeten worden op de prognosecijfers voor de komende jaren.

Scheiding DAEB/niet-DAEB 
In het scheidingsvoorstel is de vermogensverhouding tussen de DAEB-tak en niet-DAEB-tak van corporaties vastgelegd. In de begroting 2018 zullen corporaties meer aandacht moeten besteden aan de  splitsing tussen de prognoses voor DAEB en niet-DAEB, in de  vermogenssfeer en resultaten. Corporaties zullen de onderlinge verhoudingen en financiering de komende jaren dan ook nauw lettend moeten volgen én de eigen verwachtingen managen. Ook vergt aandacht om na te denken over de wijze waarop de scheiding in de administratie wordt ingericht, de rapportages van de twee activiteiten in de management rapportages wordt verantwoord en de processen hierop aansluiten.

Marktwaarde 
In de jaarrekening 2016 is het bezit voor het eerst gewaardeerd op marktwaarde. De marktwaardeontwikkeling van het bezit moet ook voor de dPi inzichtelijk worden gemaakt. Deze ontwikkelingen dienen in de eigen begroting en prognoses te worden opgenomen. De impact en betekenis hiervan zal duidelijk gemaakt moeten worden aan stakeholders, toezichthouders en andere partijen.

Ratio-analyse 
De afgelopen jaren is nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkeling van de liquiditeitspositie en cashflows en naar de wijze waarop de DAEB en niet-DAEB-tak zijn gefinancierd. Ratio’s als solvabiliteit, DSCR, LTV en ICR moeten voldoen aan de gestelde normen. Het is wijs de ontwikkeling van deze ratio’s de komende jaren scherp in de gaten te houden.

Functionele winst- en verliesrekening en kostenverdeelstaat 
Corporaties stellen de winst- en verliesrekening in de jaarrekening op volgens de functionele methode. Voor de toebedeling van de indirecte kosten wordt vaak gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat. Het heeft de voorkeur ook de begroting en prognoses volgens dit model op te stellen.

Toekomstbeeld 
De begroting en meerjarenprognoses laten het (financiële) toekomstbeeld van de corporatie zien: Wat zijn de plannen voor de komende jaren? Wat is de financiële impact? Waar liggen risico’s voor de corporatie? Met welke mogelijke scenario’s moet rekening worden gehouden? Kortom: het zijn waardevolle prognose- en sturingsinstrumenten.

De begroting in uw organisatie 
Een begroting opstellen, is niet nieuw. Maar de nieuwe modellen vragen vaak wel een extra tijdsinvestering. Door de hoeveelheid werkzaamheden van de financiële afdeling kan de implementatie van de nieuwe modellen in de verdrukking komen. Hiermee dreigt de begroting zijn functie als prognose- en sturingsinstrument te verliezen.

Meer informatie 
Meer informatie over de werkzaamheden die wij voor de begroting en (meerjaren-) prognose voor uw organisatie kunnen uitvoeren vindt u op onze website (www.hofmeier.nl). U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met onze Sector Manager Corporaties  Peter van Gilst op 06-51415946 of via p.vangilst@hofmeier.nl 

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.