Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Meerjarenbegroting Onderwijs: aandacht voor de verwachte ontwikkelingen van de komende jaren

Introductie van de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening en het tijdig treffen van beheersmaatregelen om ook in de komende jaren in control te zijn.

Een meerjarenbegroting gaat over toekomstgericht denken. Waarbij de financiële effecten van het te voeren beleid de belangrijkste punten van aandacht zijn. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij structureel aandacht geven aan de ontwikkeling van balansposities en de ontwikkeling van de exploitatie. Mede om te bepalen of zij de eigen governance op orde hebben. Indien nodig zal dit leiden tot het treffen van de nodige beheersmaatregelen. Zo worden ongewenste ontwikkelingen tijdig bijgestuurd en is de instelling ook op dit punt in control.

Meerjarenbegroting
Al een aantal jaren zijn onderwijsinstellingen verplicht om een continuïteitsparagraaf in de jaarrekening op te nemen. Met deze verplichting staat bij onderwijsinstellingen het interne proces omtrent de effecten van ontwikkelingen en het beleid hierop, op altijd de agenda. Een meerjarenbegroting is een middel om de (financiële) gevolgen van strategische keuze inzichtelijk te maken. Door het vaststellen van beoogde resultaten voor meerdere jaren kunnen afwijkingen worden vastgesteld. Door analyse van deze afwijkingen kan worden bepaald of het huidige beleid bijgestuurd dient te worden.

Ontwikkelingen
De ontwikkeling van het grootste deel van de baten van onderwijsinstellingen zijn afhankelijk van politieke besluitvorming. Het afstemmen van beleid op de politieke besluitvorming is lastig en zal altijd een onzeker punt blijven. De ontwikkelingen waar beleid wel op aan te passen is, zijn onder andere leerlingenaantallen, personeelsverloop en huisvesting. Het inzichtelijk maken van de effecten bij ongewijzigd eigen beleid zal duidelijk maken voor welke ontwikkelingen sturing noodzakelijk is. Om ongewenste effecten om te buigen, zullen maatregelen getroffen moeten worden. Het beleid inzake investeringen, personeel en huisvesting kan hiervoor worden aangepast. Ook maatregelen om de aanmelding van leerlingen te beïnvloeden en het zoeken van samenwerking, kan voor ombuiging zorgen. Om de effecten van beoogde maatregelen zichtbaar te maken, kunnen er aan de meerjarenbegroting verschillende scenario’s worden toegevoegd. In scenario’s kunnen de effecten van de beheersmaatregelen zichtbaar gemaakt worden.

Scenario’s
De meerjarenbegroting op basis van ‘ongewijzigd beleid’ is veelal het basis scenario. Het doorrekenen van een ander scenario helpt om te anticiperen op veranderingen. Wat als de instroom van leerlingen 20% lager uitvalt dan verwacht. Wat kost het als bij door-decentralisatie toch btw afgedragen moet worden. Hoe zorgen we dat het weerstandvermogen over drie jaar 10% hoger is. Het overzien van de effecten van verschillende scenario’s zorgt dat beheersmaatregelen in een vroeger stadium bepaald kunnen worden. Het ondersteunt het bestuur en de raad van toezicht bij het nemen van de juiste beslissingen waardoor ze nog beter in control zijn.

Hofmeier: betrokken partner in het onderwijs
Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs is het uitgangspunt van Onderwijsorganisaties. Het verzorgen van een gezonde bedrijfsvoering wordt echter een steeds belangrijkere voorwaarde om de kwaliteit van het Onderwijs te kunnen garanderen.

Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken die gericht zijn op continuïteit, kwaliteit, transitie en capaciteit. We hebben ruime ervaring in het ontzorgen van bestuurders, CFO’s, management en (business) controllers bij complexe bedrijfsprocessen.

“Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Een kritische blik op uw huidige meerjarenbegroting, het doorrekenen van een scenario vanuit uw strategische agenda of behoefte aan coaching op dit thema. Ons ‘dedicated onderwijsteam’ staat voor u klaar, waarbij Hofmeier diverse investeringsmogelijkheden kent van vooraf overeengekomen prijs tot aan inzet op basis van een uurtarief”.

 

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.