Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, door verschillende oorzaken, de deadline voor oplevering van de jaarstukken niet gehaald. Dit jaar zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving gelukkig veel minder groot dan afgelopen jaar. Toch zijn er een aantal elementen te benoemen die in deze verslagleggingsronde aandacht verdienen.

Wijzigingen in de verdeelsleutels voor de functionele jaarrekening
Dit jaar zijn de definities voor ‘leefbaarheid’ en ‘overige organisatiekosten’ gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Hierdoor is de kans groot dat u uw verdeelsleutels ten opzichte van vorig jaar moet aanpassen. Belangrijk is dat u hiertoe tijdig de benodigde informatie vergaart en uw kostenverdeelstaat op deze onderdelen aanpast.

Waarderingsgrondslag bezit
Het handboek marktwaarde is ten opzichte van het voorgaande jaar gewijzigd. Er wordt gerekend met nieuwe parameters en enkele definities zijn gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de marktwaarde van uw bezit en dus voor de vermogenspositie van uw organisatie. Om hierop tijdig in te kunnen spelen, is het belangrijk dat u kennis neemt van de wijzigingen in het handboek en uw marktwaarde volgens de gewijzigde methodiek berekent.

Scheiding DAEB en niet-DAEB
In de jaarrekening over het jaar 2017 dient u inzicht te verschaffen in de vermogenspositie van uw afzonderlijke DAEB en niet-DAEB takken. U doet dit door in de overige gegevens gescheiden beginbalansen voor de DAEB en niet-DAEB tak voor het jaar 2018 op te nemen.

Deadline
Waar in de woningwet de deadline voor uw jaarstukken op 1 mei is gesteld, is deze voor het verslagjaar 2017 uitgesteld tot 1 juli 2018. Vooralsnog is dit een eenmalig uitstel en dient u uw jaarstukken over het verslagjaar 2018 voor 1 mei 2019 in te dienen. U kunt het verslaggevingstraject over het verslagjaar 2017 benutten om uw processen in het verslagleggingstraject te optimaliseren en zo het halen van de deadline in 2019 te vereenvoudigen.

Toekomstige wijzigingen
In de verslaglegging over het jaar 2018 komen nieuwe elementen als beleidswaarde en de OOB status voor het eerst in beeld. Om uw organisatie ook hierop voor te bereiden, is het belangrijk de effecten hiervan al gedurende dit kalenderjaar in beeld te brengen. Ook ontstaat hiermee weer een nieuw waarderingskader, waarbij u met uw belanghouders het gesprek aan kunt gaan over de betekenis en effecten van deze wijziging in de waardering van uw bezit.

Lees ook onze flyer over Verslaglegging.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.