investeringsplannen gemeenten

Groeiende ‘Boeggolf’ van investeringen bij gemeentelijke overheden

Elk jaar worden de investeringen groter, terwijl de capaciteit van gemeenten om deze te verwerken juist alsmaar kleiner wordt.

Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Elk jaar worden de investeringen groter, terwijl de capaciteit van gemeenten om deze te verwerken juist alsmaar kleiner wordt. Deze groeiende ‘boeggolf’ van investeringen vormt een risico voor de financiële stabiliteit van onze gemeenten.

Een van de belangrijkste redenen voor de groei is de toenemende druk op gemeenten om te investeren in publieke voorzieningen, zoals infrastructuur, woningen en duurzaamheids-projecten. De behoefte aan deze investeringen groeit sneller dan de capaciteit van gemeenten om deze te realiseren, wat resulteert in steeds meer openstaande investeringen. Dit is niet alleen een probleem voor de gemeentelijke financiën, maar ook voor de gemeenschappen, die afhankelijk zijn van deze investeringen. Vertraagde investeringen kunnen leiden tot vertragingen in de bouw van scholen, wegen en andere openbare voorzieningen, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van onze steden en dorpen.

Bovendien kan het niet tijdig verwerken van openstaande investeringen leiden tot een verminderd vertrouwen in de gemeentelijke overheid. Gemeenten worden immers gefinancierd door de belastingbetaler. Niet tijdig verwerken van openstaande investeringen kan het vertrouwen van burgers in hun lokale overheid ondermijnen. Het is daarom tijd dat we actie ondernemen om deze groeiende boeggolf van investeringen aan te pakken.

Gemeenten moeten hun capaciteit vergroten om investeringen te verwerken, door bijvoorbeeld meer personeel aan te nemen of door middel van samenwerking tussen gemeenten. Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan de financiering van investeringen. Gemeenten moeten creatiever zijn in hun financieringsstrategieën, zoals het aantrekken van private investeerders en het gebruik van alternatieve financieringsbronnen, om zo de druk op hun eigen begroting te verminderen. Ten slotte is het van belang dat gemeenten hun investeringsplannen beter afstemmen op hun capaciteit om deze te realiseren. Door een betere planning en een realistische tijdsplanning kan voorkomen worden dat er te veel openstaande investeringen ontstaan.

Kortom: het groeiende probleem van openstaande investeringen bij gemeenten is een belangrijk aandachtspunt voor de financiële stabiliteit van onze gemeenten en het welzijn van onze gemeenschappen. Het is tijd voor actie om deze groeiende ‘boeggolf’ aan te pakken en om ervoor te zorgen, dat gemeenten hun investeringsplannen beter kunnen realiseren en de capaciteit hebben om dit te doen.

Hoe kan een gemeente realistischer plannen?

Realistisch plannen van investeringsplannen is cruciaal voor gemeenten om openstaande investeringen aan te pakken. Enkele stappen die gemeenten kunnen nemen om hun investeringsplannen realistisch te plannen:

  1. Beoordeel de huidige capaciteit

Voer grondige analyse uit van de huidige capaciteit om investeringen te verwerken. Dit omvat het beoordelen van de beschikbare middelen, het in kaart brengen van het huidige personeelsbestand en het identificeren van belemmeringen, die de capaciteit beperken. Door deze analyse te maken, kunnen gemeenten realistische doelen stellen voor hun investeringsplannen. Immers een tekort van capaciteit dient te leiden tot prioritering.

  1. Maak gebruik van expertise

Haal expertise binnen om te helpen bij het plannen van hun investeringsplannen. Dit kan betekenen, dat er externe adviseurs worden ingehuurd, of dat er samengewerkt wordt met andere gemeenten om kennis te delen. Inbrengen van expertise kan helpen bij het identificeren van kritieke kwesties en het ontwikkelen van realistische plannen.

  1. Betrek belanghebbenden

Betrek belanghebbenden – zoals burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties – bij het planningsproces. Creëer draagvlak voor investeringen door deze te laten aansluiten op de behoeften van de gemeenschap.

  1. Zorg voor een realistische tijdsplanning

Stel een realistische tijdsplanning op voor hun investeringsplannen. Dit omvat het identificeren van kritieke mijlpalen en het opstellen van een realistisch tijdspad om deze mijlpalen te bereiken.

Vaak plannen gemeenten het vervangen van een asset wanneer de economisch levensduur is verstreken, terwijl de technische levensduur nog niet is bereikt (wat wel zou moeten). Ook staan er veel investeringen vanuit voorgaande jaren op een investeringsplan waarvan er (nog) geen plan is. Deze investeringen vervallen door de regel ‘Geen plan, geen geld’. Door een realistische tijdsplanning op te stellen, kunnen gemeenten voorkomen dat er te veel openstaande investeringen ontstaan.

  1. Houd rekening met onvoorziene omstandigheden

Hou rekening met onvoorziene omstandigheden, die de planning en uitvoering van investeringen kunnen beïnvloeden. Dit omvat het opstellen van een plan B in geval van vertragingen of andere obstakels. Door rekening te houden met onvoorziene omstandigheden, kunnen gemeenten zich beter voorbereiden op mogelijke uitdagingen en hun investeringsplannen realistischer maken.

Realistisch plannen van investeringen is essentieel voor gemeenten om de groeiende boeggolf van openstaande investeringen aan te pakken. Door beoordeling van de huidige capaciteit, inschakeling van expertise, betrekken van belanghebbenden, opstellen van een realistische tijdsplanning en rekening houden met onvoorziene omstandigheden, kunnen gemeenten ervoor zorgen, dat hun investeringsplannen realistisch zijn en succesvol worden uitgevoerd.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.