Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

De column van Eric in CM

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met ‘hun’ gemeente gaan besturen zijn bekend. Sterker nog, de verschillende fracties zitten nu aan tafel om een coalitie te smeden. Overleggen, discussiëren, bondjes maken, zo wordt langzamerhand duidelijk wat je met elkaar wil realiseren de komende vier jaar.

Dit zal de ene gemeente meer tijd kosten dan de andere. Maar is het coalitieprogramma eenmaal ‘in elkaar getimmerd’, dan volgt de volgende uitdaging: het concretiseren van al die prachtige plannen in een programmaplan – verplicht voor gemeenten – met de duidelijke formulering van maatschappelijke effecten en de te bereiken doelstellingen. Het is best moeilijk om concreet aan te geven wat je wilt bereiken. Daar komt bovenop dat in dat programmaplan ook moet komen te staan wat al die voorgenomen plannen gaan kosten en hoe je financiële ruimte vrijmaakt. Ofwel, er moet een juiste verbinding zijn tussen de maatschappelijke effecten, de doelstellingen en de beschikbare middelen. Heel belangrijk want pas dan kun je als gemeente de afweging maken wat je wilt en kunt realiseren in een tijdsbestek van vier jaar. Zo krijgt ook de financial duidelijkheid waar het geld aan wordt besteed.

De vertaalslag van coalitieprogramma naar programmaplan is soms lastig voor gemeenteraden. Meer dan lastig eigenlijk, het is een enorme uitdaging. Begrijpelijk vanuit de rol van politici gezien, het is pittige materie die je er als coalitie niet zo maar ‘even bij doet’. Maar uiteindelijk moet wat bedacht is concreet worden gemaakt en betaalbaar zijn, het is dan ook belangrijk om er als gemeenteraad en beleids- en financiële professionals energie in te stoppen.

Het is dus van belang om bij de opstelling van het programmaplan samen stappen te zetten om tot een goed inzicht te komen in de maatschappelijke effecten van de programma’s, de doelstellingen en de financiële mogelijkheden. Voor wat betreft de financiering leert de ervaring dat gemeenten in het verleden maatregelen hebben getroffen om financiële middelen vrij te spelen. Echter, het is altijd goed nog een keer kritisch te kijken naar de uitgaven. Als dat gekoppeld wordt aan het programmaplan laat je als coalitie aan de raad zien ook aandacht te hebben voor de financiering van het coalitieprogramma De financial speelt ook hierin weer een belangrijke rol. Gemeenten stellen hun prioriteiten en gaan zo zelf financieel herijken. Op deze wijze wordt een duidelijke relatie gelegd tussen het coalitieprogramma en de betaalbaarheid op basis van een financiële doorlichting.

Als je niet concretiseert wat de plannen inhouden, wat ze kosten en hoe dat betaald moet worden, heb je daar als coalitie vier jaar lang last van, ook financieel omdat je niet weet waar het geld aan wordt uitgegeven. Dan schiet het alle kanten op en heb je geen controle. Dus financiële grip houden op wat je afspreekt, is enorm belangrijk.

Dit artikel is verschenen in cm:3 2018.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.