Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties ‘a fact of life’ geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor woningcorporaties veel te verdienen of te verliezen. Fiscaliteit is een kennisveld geworden waar steeds meer expertise vereist is.
Vennootschapsbelasting is niet het enige onderdeel uit het fiscale domein waar een uitdaging ligt. Ook de btw, waar zowel belaste als onbelaste taken worden uitgevoerd, vereist een gedegen kennis om te voorkomen dat volkshuisvestelijke middelen verloren gaan. Overdrachtsbelasting is eveneens een belangrijke fiscale post voor corporaties. Dat geldt ten aanzien van het verwerven van vastgoed, maar met het invoeren van de Woningwet 2015 ook bij sfeerovergangen van DAEB naar niet-DAEB en vice versa.

Naast de hierboven genoemde fiscale onderdelen kunnen wij u ook ondersteunen op onder andere het gebied van:

  • Verhuurderheffing;
  • Lokale heffingen, zoals de OZB (op basis van de WOZ);
  • De wet ketenaansprakelijkheid (WKA).

Sectorspecialist
Hofmeier heeft op fiscaal gebied de benodigde specialistische kennis. Op basis van onze uitgebreide kennis kunnen wij u bij de verschillende dossiers in het fiscale veld ondersteunen. Wij zorgen hierbij dat al het voorwerk voor u gedaan is, zodat u uw fiscaal adviseur een volledig dossier kunt bieden.

Hoe wij oplossen
De dienstverlening van Hofmeier op fiscaal vlak biedt u de volgende voordelen:

  • U heeft via de professional van Hofmeier de beschikking over actuele en specifieke fiscale kennis op de verschillende fiscale domeinen;
  • U borgt de aanwezigheid van fiscale kennis binnen uw organisatie door kennisoverdracht van de Hofmeier specialisten aan de eigen werkorganisatie; 
  • U bespaart tijd voor de eigen werkorganisatie, waardoor uw medewerkers zich kunnen richten op de eigen (kern)taken;
  • We kijken samen met u vooruit, waar liggen de kansen en belemmeringen voor de komende periode? Samen met u stellen wij een tax planning op waarbij wij kijken of de fiscale faciliteiten optimaal worden gebruikt, verliesverdamping wordt ingeperkt en of waarderingen correct zijn vastgesteld. Tevens kijken wij, indien gewenst, naar de mogelijkheden van horizontaal toezicht en invoering van een tax-control framework;
  • Door de aantrekkelijke tariefstelling van Hofmeier bieden wij u de mogelijkheid een besparing te realiseren op de fiscale dossiers;
  • Met de inzet van Hofmeier bent u fiscaal ‘in control’!

Over Hofmeier
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities waar te maken. Door samen de financiële functie te optimaliseren en daarmee vraagstukken aan te pakken die gericht zijn op continuïteit, kwaliteit, transitie en capaciteit. Dat doen we al bijna achttien jaar met een zeer gedegen trackrecord bij woningcorporaties.
Sinds enkele jaren werkt Hofmeier ook met een zogenoemde flexibele schil. Vanuit deze schil werkt zij met een pool van professionals, waaronder ZZP-ers, vanuit verschillende vakgebieden samen ten behoeve van haar cliënten.

Contact
We denken graag met u mee. Benieuwd hoe we uw corporatie kunnen helpen? Neem dan contact op met Wobbe van der Meulen.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.