Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaan worden aan nieuwe regelgeving voor de verslaglegging. Daarnaast stellen accountants regelmatig aanvullende eisen met betrekking tot de verantwoording over gepresenteerde financiële resultaten.

Woningwet 2015
In de Woningwet 2015 is met betrekking tot verslaglegging bepaald dat woningcorporaties de vermogensposities en de resultaten van de verschillende segmenten waarin zij opereren (DAEB en niet-DAEB) afzonderlijk inzichtelijk moeten maken. De vermogensposities van deze verschillende segmenten worden grotendeels bepaald door de waarde van het onderliggende vastgoed. Dat moet worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Hiernaast zijn woningcorporaties gehouden aan nieuwe presentatievoorschriften met betrekking tot het financieel resultaat. Daar waar in het verleden de categoriale indeling voor de resultatenrekening werd gehanteerd, dient de corporatie nu te waarderen op basis van de functionele indeling. Ook moeten indirecte kosten via een verdeelstaat worden toegerekend aan de verschillende activiteiten van de corporatie. Tenslotte wordt van de corporatie verlangt dat er een kasstroomoverzicht op basis van de directe methode wordt gepresenteerd. In het verleden maakten corporaties juist veelvuldig gebruik van de indirecte methode.

Accountant
Door het verscherpt toezicht, uitgevoerd door de AFM op de accountancy sector, worden de eisen die accountants stellen aan de op te leveren stukken door corporaties steeds zwaarder. Hiernaast geldt dat, waar in het verleden de accountant als natuurlijk adviseur kon optreden, de scheiding tussen controle- en adviestaken steeds strikter wordt. Hiermee zijn de mogelijkheden voor de accountant om voor of tijdens het controleproces al advies te geven steeds kleiner. Los van deze ontwikkelingen vragen accountants ter onderbouwing van hun dossiers (en ter verkleining van hun eigen risico’s) steeds meer specifiekere onderleggers van de corporatie.

“De mogelijkheden voor de accountant om voor of tijdens het controleproces al advies te geven, worden steeds kleiner.”

Ondersteuning
De professionals van Hofmeier hebben ervaring opgedaan met de nieuwe verslaggevingsregels in verschillende praktijksituaties. Daarnaast heeft Hofmeier een goede relatie met de meeste van de in de sector actieve accountancy kantoren en kennen wij de eisen die ze stellen en wensen die ze hebben. Vanuit deze kennis en ervaring kunnen wij u helpen uw verslaglegging controle-klaar te maken voor de accountant. Wij verzorgen voor u een scan van uw verslaglegging en de onderliggende stukken en helpen u, waar gewenst, om de kwaliteit van uw op te leveren stukken te verhogen. Als er stukken of onderbouwingen ontbreken, kunnen onze professionals deze in samenspraak met uw medewerkers alsnog produceren en opleveren voor de accountantscontrole. Tijdens de controle zijn onze professionals en consultants al naar gelang uw wensen op de voorgrond of op de achtergrond aanwezig om het controleproces af te stemmen met de accountant en te zorgen dat het proces zo soepel mogelijk verloopt.

Dienstverlening Hofmeier
Hofmeier biedt u:

  • Deskundige, ervaren en onafhankelijke adviseurs;
  • Specifieke kennis op het gebied van verslaglegging;
  • Expertise met betrekking tot het opstellen en opleveren van uw verslaglegging;
  • Een efficiënte en persoonlijke aanpak;
  • Heldere en transparante aanbevelingen en adviezen;
  • Hands-on ondersteuning bij de verslaglegging door ervaren professionals en consultants.

Wilt u meer weten?
Wilt u weten hoe we u kunnen helpen bij het controle-klaar maken van uw financiële verslaglegging? We wisselen graag van gedachten met u.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.