duurzaamheid

De duurzaamheidsdiscussie

Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Ook voor de bouwwereld en de corporatiewereld heeft deze discussie grote impact. Wat doen we eraan? Wat zijn de gevolgen voor de corporatiesector? En hoe gaan we het bekostigen?

 

Waar hebben we het over?
De brede discussie over duurzaamheid wordt primair ingegeven door de klimaatverandering waar we in de afgelopen tijd mee te maken hebben gehad en de komende tijd mee te maken zullen hebben. Als we het over klimaatverandering hebben, gaat het over temperatuurveranderingen ten opzichte van het pre-industriële gemiddelde. Momenteel zitten we al op een stijging van ongeveer 1 graad ten opzichte van dat gemiddelde. Dit stijgt nog met 0,2 graden per decennium. Wereldwijd is het besef inmiddels wel doorgedrongen dat het van belang is die maximale temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graden. Dat dit eigenlijk een keiharde eis moet zijn, blijkt uit het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties dat 8 oktober is uitgekomen. Uit dit rapport blijkt dat een gemiddelde stijging hoger dan 1,5 graden desastreus zou zijn voor onze omgeving; dieren zouden veel meer leefgebied moeten inleveren, hele ecosystemen zouden kunnen verdwijnen en onze voedselvoorraad zou gevaar lopen.

En wat doen we eraan?
Het huidige streven van de Europese Unie is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met tenminste 40 procent ten opzichte van 1990 en daarmee de verdere opwarming te beperken. Nederland heeft zelfs de intentie uitgesproken om een reductie van 49 procent te realiseren. Uit een rapport van het Koninklijk Planbureau voor Leefomgeving (PBL) bleek enkele jaren geleden echter al dat dit bij lange na niet genoeg is om de beoogde beperking van de temperatuurstijging te realiseren. Een reductie van 50 procent komt overeen met een stijging van 2 graden, waarvan nu blijkt dat de negatieve gevolgen enorm zouden zijn.

Voor een beperking tot 1,5 graden stijging is in 2030 een reductie van 60 procent nodig, terwijl in 2050 zelfs meer dan 100% reductie benodigd zou zijn. Dit scenario houdt er rekening mee dat de temperatuur in eerste instantie te veel zou stijgen, wat in latere jaren gecorrigeerd kan worden door negatieve CO2 uitstoot.

Gevolgen voor de corporatiesector
Ook van woningcorporaties wordt verwacht dat zij actief meewerken aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Over iets meer dan een jaar is dat zover; de zoveelste richtlijn waar woningcorporaties zich aan moeten houden. Op 1 januari 2020 gaan de nieuwe BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen)-eisen in.

Voor onze sector betekent dit dat er eindelijk een einde lijkt te komen aan een groot deel van de onduidelijkheid die momenteel bestaat rond duurzaamheid. Er komt een duidelijke regelgeving die we op alle gebouwen kunnen toepassen. Dit maakt het werk een stuk efficiënter en het duurzaamheidsniveau van de VHE’s overzichtelijker. Momenteel bestaat er nog onzekerheid over hoe de nieuwe methodiek precies rekening houdt met de energieprestatie in het WWS, iets dat in de toekomst verder duidelijk zal moeten worden.

Bekostiging
Naast de onzekerheid over hoe de nieuwe bepalingsmethode precies toegepast gaat worden, zijn we momenteel ook nog in onzekerheid over hoe we de hele duurzaamheidskwestie moeten bekostigen. Na het persbericht van het WSW van begin oktober is het al een tijd stil. Er is nog geen concrete oplossing gevonden voor hoe de corporaties de verduurzaming moeten combineren met het bouwen van nieuwe woningen zonder in financiële problemen te komen. Wij houden u natuurlijk graag op de hoogte als hier nieuwe ontwikkelingen in te melden zijn.

Over de implicaties van dit specifieke onderwerp gaan wij graag met u in gesprek. Onze duurzaamheidsconsultant kan u vanuit zijn expertise verder meenemen in dit onderwerp en verder meedenken over uw specifieke situatie.

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!