Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvoud aan werkzaamheden opgeleverd. De scheidingsvoorstellen zijn inmiddels door de corporaties ingediend en het is nu de bedoeling dat hiermee gewerkt kan worden. De scheiding heeft consequenties, met name op het procesmatige vlak.  

Belangrijk is dat de systemen worden aangepast. Deze aanpassingen raken dus niet alleen de administratie. Hofmeier biedt in dit (nazorg-) traject een ondersteunende rol voor corporaties. Deze ondersteuning kan zich onder andere richten op de onderstaande aspecten.

  • Het tussentijds monitoren of er aanpassingen in de DAEB /niet DAEB moet worden gemaakt (onderhoud, verhuur, activa). Dit gebeurt met name als er veel bezit verkocht, gekocht of gesloopt zal worden. Ook moet nieuwe verhuur in de gaten worden gehouden (bijvoorbeeld een niet DAEB woning die als DAEB wordt verhuurd).
  • De huursombenadering (DAEB) verandert bij her- classificatie (dVi). Om dit goed te kunnen monitoren wordt het opstellen van een huurverloopoverzicht erg belangrijk.
  • Het inrichten van een goede orderadministratie kan van toepassing zijn voor de toewijzing van bijvoorbeeld onderhoudskosten en servicekosten.
  • Het monitoren van de kasstromen.
  • Het opstellen van het kasstroomoverzicht moet volgens de directe methode worden opgesteld.
  • Er zal nagedacht moeten worden over de inrichting van het primaire systeem. Daarmee samenhangend moet de verdeling van de (in)directe kosten op basis van kostenfactoren gebeuren aan de hand van de kostenverdeelstaat.
  • Wat betreft de activa-administratie blijven de historische kostprijzen belangrijk (fiscale positie, woningwet, herwaarderingsreserve).
  • Er dient aandacht te worden besteed aan goede rapportagemiddelen waarmee bijvoorbeeld een toets kan worden gemaakt voor de niet DAEB investeringen (IRR en markttoets). Voor deze investeringen moet een ander proces opgesteld worden.

Zoals in deze tekst reeds opgemerkt, raken de aanpassingen niet alleen de administratie. De werkprocessen worden aangepast, waarbij ook de andere afdelingen worden betrokken. Het scheidingsproces DAEB /niet DAEB heeft in de organisatie dus een pervasief karakter en zal organisatie-breed getrokken moeten worden.

Voor dit traject kunt u gebruik maken van de consultants van Hofmeier. Zij beschikken over kennis en vaardigheden die nodig zijn om de bovenstaande aspecten uit te voeren in uw corporatie.

Quickscan
Daarnaast heeft Hofmeier samen met HC&H een quickscan ontwikkeld waarin u binnen één dag kunt zien in welke mate de implementatie van de DAEB/niet DAEB in uw administratie is verwerkt. Met de checklist wordt duidelijk waar uw organisatie staat en welke stappen moeten worden gezet om volledig te voldoen aan de eisen die de herziene Woningwet aan uw corporatie stelt. 

Wilt u meer weten?
Wilt u weten hoe we u kunnen helpen op het gebied van DAEB/niet DAEB? We wisselen graag van gedachten met u.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
godert-diepenhorst

Godert Diepenhorst

Sectormanager Woningcorporaties

0647011679