CSRD

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt eraan.

Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

'Alle bedrijven krijgen er binnen afzienbare tijd mee te maken.' Joop Ras - Finance Manager Hofmeier

Wat is CRDS?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt eraan. Afwachten is geen optie meer. De richtlijn maatschappelijke verslaggeving (ook wel bekend als MVO) verplicht bedrijven te rapporteren over het effect van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de samenleving, en vereist de controle van gerapporteerde informatie.

Is de CRDS verplicht voor mij organisatie? 

Vanaf 2024 zijn bedrijven die nu onder de NFI-richtlijn (niet-financiële rapportage) vallen verplicht om te rapporteren over de milieu-impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Vanaf 2025 geldt dat ook voor organisaties die daar niet onder vallen. Alle bedrijven krijgen er dus binnen afzienbare tijd mee te maken. Achteroverleunen en afwachten is dan ook geen optie meer.

Dubbele materialiteit

CRSD is niet het afvinken van een lijstje en dan weer door. Er komt een nieuw begrip bij voor de controller, de dubbele materialiteit. Dat gaat over de impact outside in en inside out. Denk aan de gevolgen van de klimaatverandering op de aansturing en het beleid van de organisatie (outside in), maar ook over de impact van het beleid van de organisatie zelf op duurzaamheid (inside-out). Bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2-uitstoot, en de gevolgen daarvan voor de mens en planeet. Daarnaast gaat CRSD ook over goed bestuur, en over sociale impact. Overigens niet alleen in de organisatie zelf, maar in de hele keten van klanten en leveranciers. Uit de dubbele materialiteit moet blijken of organisaties tegen dit alles zijn opgewassen.

 

Corporate-Sustainability-Reporting-Directive

Hoe te beginnen?

 • Bepaal waarover je rapporteert. De duurzaamheidsonderwerpen zijn beschreven, maar niet alles is voor elke organisatie van belang. Als je in de woestijn opereert, bevuil je – kort door de bocht – de zee niet.
 • Maak een materialiteitsmatrix: op de ene as de interne belangrijkheid, op de andere as de externe belangrijkheid. Dit bezien vanuit het oogpunt van alle stakeholders. Zo krijg je een matrix met een hoog risico op outside in en inside out. Dat zijn je belangrijkste topics.
 • Op basis van deze uitkomsten maak je beleid. Hoe mitigeer je risico’s, hoe verminder je je ecologische voetafdruk op welke termijn, et cetera.
 • Maak dit beleid meetbaar door middel van KPI’s.
 • Leg verantwoording – verplicht vanaf 2024! – af in het jaarverslag: de organisatie heeft de belangrijkste topics bepaald, dit is het beleid, en dit zijn de uitkomsten.

Samen doen

CSRD is geen feestje van de controller alleen. Het is iets wat de hele organisatie aangaat, al is het gros er nog niet mee bezig, wat toch enigszins zorgelijk is. Voor de controller begint het met bewustzijn creëren bij de directie dat de tijd echt is aangebroken om stappen te maken. Vervolgens kijkt hij of het proces goed loopt en stuurt daarop. Wordt er goed gemeten, zijn de data op orde en betrouwbaar, hoe ziet de rapportage eruit? Kortom, werk aan de winkel!

Wat betekent CSRD voor jouw organisatie?

 

  Huidige EU-richtlijn
2014/95/EU (NFRD)
Corporate Sustainability Reporting Directive
Wanneer zal het van toepassing zijn? Boekjaar 2018 In februari 2022 stelde de Raad van de Europese Unie een vertraging van het tijdschema voor de uitvoering voor:

 

 • Januari 2024: Rapporterende entiteiten die reeds onder de NFRD vallen, rapporteren in 2025 over gegevens van 2024
 • Januari 2025: Grote rapporterende entiteiten die momenteel niet aan de NFRD onderworpen zijn, rapporteren in 2026 over gegevens van 2025.
 • Januari 2026: beursgenoteerde kmo’s, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en captive verzekeringsentiteiten rapporteren in 2027 op basis van gegevens uit 2026.

 

Op welke bedrijven zal het van toepassing zijn? Grote instellingen van openbaar belang met > 500 werknemers

Instellingen van openbaar belang zijn:

 • Beursgenoteerde bedrijven
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen
Alle (al dan niet beursgenoteerde) grote ondernemingen (aan twee van de drie criteria is voldaan):

> 250 werknemers en/of

> 40 miljoen euro omzet en/of

> 20 miljoen euro totale activa

Opmerking: kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen krijgen 3 jaar extra om aan de richtlijn te voldoen.

Hoeveel bedrijven vallen onder de nieuwe richtlijn? EU: 11.600

 

NL: 115

49 000 Betreft > 75% van de totale omzet van EU-bedrijven

 

NL: Meer dan 2000

 

Wat is de reikwijdte van de rapportage-verplichtingen?     De ondernemingen moeten verslag uitbrengen over:

 

 • Milieubescherming
 • Sociale verantwoordelijkheid en behandeling van werknemers
 • Respect voor mensenrechten
 • Anticorruptie en omkoping
 • Diversiteit in de raden van bestuur (wat betreft leeftijd, geslacht, opleiding en professionele achtergrond)
Algemene vereisten:

 • Opname in het jaarverslag
 • Externe (beperkte) zekerheid (vanaf boekjaar 2024)
 • Verslagleggingsbeginselen
 • Formaat en timing

Algemene toelichtingen:

 • Bedrijfsmodel, strategie en beleid
 • KPI’s en doelstellingen (toekomstgerichte informatie)
 • Bestuur van onderneming en duurzaamheid
 • Dubbele materialiteitsbeoordeling en due diligence
 • Beheer van risico’s en kansen

Onderwerp specifieke informatieverschaffing:

 • Milieu (incl. EU-taxonomie)
 • Sociaal
 • Bestuur
 • Sectorspecifieke normen
Is een onafhankelijke derde partij verplicht?     Niet-verplicht (voor de meeste landen)

In sommige landen onderdeel van wettelijke controle-eisen (bijvoorbeeld in NL onder NVCOS 720 eisen).


Verplicht – beperkt niveau van zekerheid inclusief:

 • Integratie in het accountantsverslag
 • Betrokkenheid van belangrijke controlepartner
 • Het toepassingsgebied omvat informatie uit de EU-Taxonomie en een proces om de belangrijkste relevante informatie vast te stellen.
Waar moeten bedrijven rapporteren?
Opgenomen in het jaarverslag (voor NL-vennootschappen)
Opname in het jaarverslag
In welk bestandstype moeten bedrijven rapporteren?  

Online of PDF-versie

 

In een digitaal format
     
Bron: https://home.kpmg/nl/en/home/topics/environmental-social-governance/corporate-sustainability-reporting-directive.html

 

 

 

Meer weten? Neem contact met ons op.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.