Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en programmabegroting. Een projectmatige aanpak met focus helpt uw gemeente in een efficiënt proces naar een effectief programmaplan.

Het duidelijk formuleren van doelen en maatschappelijke effecten kost tijd. Dat geldt ook voor het creëren van financiële ruimte. Een belangrijke taak met een extra belasting voor uw ambtelijke organisatie. Het legt wél een noodzakelijk nieuw financieel fundament voor de komende vier jaar en er wordt duidelijk waar de ruimte zit om de nieuwe bestuurlijke ambities waar te maken. Zo bouwt u de programmabegroting en meerjarenraming met de juiste bouwstenen.

PRO (Programmaplan, Regie en Ondersteuning)
Het maken van het programmaplan is belangrijk maar is een grote (extra) klus en een extra belasting. Het coalitieakkoord is de basis voor het programmaplan. Het is zaak om de bekende “W-vragen” concreet uit te werken:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?
4. Wat levert het op?

De 5e en 6e W-vragen zijn lastiger:
5. Wie (intern/extern) gaan we bij het maken van het programmaplan betrekken?
6. Op welke wijze gaan we dat organiseren?

Uw gemeente maakt een goede start wanneer de antwoorden op deze vragen in een gedegen programmaplan terecht komen. Hét spoorboekje voor de komende jaren.

FARO (Financiële Ambities Regie en Ondersteuning)
Bij een nieuwe coalitie horen nieuwe ambities. Dat brengt financiële uitdagingen met zich mee. Hoe gaat uw gemeente die ambitie inwilligen? Het legt immers het financiële fundament voor de komende vier jaar.

Een financiële doorlichting is omvangrijk, kost extra werk en is best een hele klus voor de ambtelijke organisatie. Te belangrijk om het er maar “even bij te doen”. Een totale financiële doorlichting betekent dat de hele bedrijfsvoering en de financiën op onderwerpen worden bekeken en gewogen. Op welke wijze kunnen die onderwerpen een financiële bijdrage leveren om te zorgen dat nieuwe bestuurlijke ambities structureel betaald kunnen worden? Aan de hand van een keuzemenu waarin u de prioriteiten aangeeft, worden de volgende resultaten bereikt:

Resultaat 1: Een rapportage waarin een eerste verkenning is uitgevoerd naar de dekkingsmogelijkheden op basis van uw prioriteiten voor resultaat op korte termijn. Deze rapportage wordt ter informatie gevoegd bij het programmaplan in juli.
Resultaat 2: Nadat de raad in juli voorkeuren heeft uitgesproken over de dekkingsmogelijkheden worden de gewenste mogelijkheden verder uitgewerkt in een volgende rapportage. Zo kunnen het college en de raad bij de begrotingsbehandeling besluiten nemen waardoor nieuw geld beschikbaar komt. Voor een dergelijke financiële herijking werken we ook met een prioritering van onderwerpen die spelen binnen úw gemeente.

Wij begrijpen uw uitdagingen. Graag zetten wij onze ervaring in om uw gemeente verder te helpen. Met Hofmeier PRO
en Hofmeier FARO helpt Hofmeier uw gemeente echt verder met een goed toekomst bestendig fundament. Van programmaplan tot programmabegroting.

Wilt u meer weten?
Wilt u het uitgebreide plan van aanpak ontvangen of wilt u meer weten over hoe uw programmaplan en programmabegroting kunnen worden gerealiseerd? Neem dan contact op met: Eric Roels 06-19 04 50 49 of Dirk van der Zwaag 06-22 34 61 69 of download de programmaplan flyer.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.