Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

De Woningcorporatiesector staat voor een serieuze uitdaging; Bouwen aan duurzaamheid, het realiseren van nieuwe, hoogwaardige, betaalbare en duurzame woningen in een financieel gezonde corporatiesector. Verduurzaming en veranderende woonwensen leiden tot het realiseren van bouwopgaven en het maken van strategische vastgoed keuzes. Hoe krijgt de organisatie inzicht in de meest optimale situatie om haar vastgoeddoelstellingen in financieel uitlegbare bedrijfsvoering te kunnen realiseren?

Hoe onderbouw je strategische vastgoedkeuzes naar financiële betaalbaarheid met behulp van vastgoedrekenen?

Bij investeringsbeslissingen wordt er veelal gekeken naar of alleen vastgoed gerelateerde kengetallen of naar basis financiële kengetallen. Zelden wordt er gekeken naar een economische waardering waarbij het vastgoed als een bedrijfsmiddel wordt gezien in het totale bedrijfsproces. Hoe verhoudt de inbrengwaarde zich tot de marktwaarde? Welke kosten en opbrengsten zijn direct toe te rekenen aan het vastgoed. Dat maakt dat verbinding tussen bedrijfsvoering, wonen en vastgoed steeds belangrijker wordt.

Iedere investeringsopgave heeft zijn eigen dynamiek. Vastgoedrekenmodellen staan en vallen bij de basis: het definiëren van aannamen en uitgangspunten. Belangrijk is dus of effecten van financiering en/of fiscaliteit en bedrijfsrendement zijn meegenomen bij de berekening en overweging van de vastgoedopgave. Vastgoedrekenen is slechts een middel om scenario’s tegen elkaar af te zetten ter toetsing van het beleid en om het voorgenomen investeringsvoorstel te onderbouwen.

Oplossingen in de vorm van advisering en ondersteuning

Door op strategisch niveau te adviseren, het inzetten van vaardigheden en kennis kunnen wij bijdrage aan uw vastgoedopgave binnen uw organisatie door het actief aangaan van samenwerking met uw medewerkers. Op die wijze ontstaat er niet alleen meer ‘feeling’ met uw organisatie en knelpunten daarbinnen, maar versterkt het ook de interne bewustwording op financieel en vastgoed gebied. Alles met het doel om een waardevolle businesspartner te zijn voor uw organisatie!

Hofmeier kan als onafhankelijke partner de verschillende afdelingen binnen uw organisatie verbinden. Door zowel uitgangspunten en aannamen te definiëren,  het beoordelen van bestaande vastgoedrekenmodellen kunnen wij u adviseren over het optimaliseren van uw dagelijkse werkprocessen om op efficiënte wijze uw tactische en strategische doelstellingen te halen.

Contact

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.