rpa

De kracht van een integrale aanpak

Een integrale aanpak bij woningcorporaties

De sector woningcorporaties is volop in ontwikkeling. Er verandert zoveel, er moet wel vernieuwd worden. Een van de uitdagingen op het gebied van vernieuwing zit in de verduurzaming van woningen. Het einddoel is duidelijk; alle woningen in Nederland CO2 neutraal. Dit betekent dat er voor de bouw al rekening moet worden gehouden met dit doel. Ook bij het bouwen en onderhouden van bestaande woningen brengt dit aardig wat kosten en uitdagingen met zich mee.

Omgaan met veranderingen

Het nastreven van deze ambitieuze doelstelling betekent dat veel processen en werkzaamheden bij woningcorporaties veranderen. Dat gebeurt op alle niveaus binnen de organisatieWaar veranderingen plaatsvinden ontstaan ook altijd uitdagingen, dat is niet erg. Het is inherent aan veranderingmaar de manier waarop je hier mee omgaat maakt vaak het verschil.  Binnen een woningcorporatie kunnen we zo’n uitdaging vanuit verschillende invalshoeken bekijken om vervolgens met een plan van aanpak komen. Zo’n plan zal er vanuit financieel perspectief anders uitzien dan vanuit het perspectief van wonen of vastgoed. De oplossing en de uiteindelijke uitkomst inclusief de gevolgen evenzeer. Een integrale aanpak is nodig om corporatiebreed uitdagingen op een duurzame manier aan te pakken. Een aanpak waarin de belangen van alle drie de functies zijn vertegenwoordigd en gewaarborgd.  In de praktijk wordt er vaak een interne projectleider aangesteld die een bepaalde problematiek moet aanpakken. Meestal is dit een persoon die al werkzaam is binnen de corporatie zelf. Logisch, want deze is al goed op de hoogte van wat er speelt. Het is vaak wel zo dat deze persoon met een bepaalde bril naar een probleem kijkt. Soms worden er daarom twee projectleiders aangesteld, zodat ook vanuit andere invalshoek wordt gekeken. Helaas leidt dit in de praktijk vaak tot een ‘twee kapiteins op een schip’ situatie. Dat bevordert het komen tot een adequate oplossing niet.  

Multidisciplinaire teams

Een multidisciplinair team kan uitkomst biedenDit team ondersteunt en adviseert de aangestelde projectleider. Binnen dit team wordt de afdeling financiën vertegenwoordigd door iemand met kennis van integraal vastgoedrekenenDaarnaast maken een huurrechtspecialist, een bouwkundige– en sociaal projectleider deel uit van het team. Ook wordt er iemand van communicatie bij betrokken om alle communicatie vanaf het begin in goede banen te leiden. Door een integrale aanpak kan er efficiënter worden gewerkt. Ook kunnen op die manier organisatiebrede doelstellingen beter worden gerealiseerd.  Multidisciplinaire teams zorgen vaak voor meer draagvlak binnen een organisatie, omdat elke afdeling vertegenwoordigd is binnen dit team. Veranderingen worden hiermee makkelijker geaccepteerdDaarnaast ontstaat er meer wederzijds begrip door kennisdeling waarbij met elkaar meedenken wordt gestimuleerd. Als laatste zijn multidisciplinaire teams productiever. Doordat vanaf het begin de juiste mensen aan tafel zitten hoef je niet te wachten op derden om beslissingen te kunnen maken. Als je daarnaast ook nog eens de juiste externe specialisten aan tafel uitnodigt is een succesvolle oplossing gegarandeerd.   Zij kunnen naast een frisse blik, een specifiek specialisme dat niet binnen de eigen organisatie aanwezig is met zich mee brengenEen goede mix binnen een multidisciplinair team is dus van wezenlijk belang. Welke vraagstuk u ook heeft, Hofmeier benadert uw vraagstuk altijd met een integrale aanpak voor een duurzame oplossing. Hofmeier kan adviseren bij het samenstellen van een multidisciplinair team of de benodigde expertise leveren waar en wanneer dat nodig is. Ook trajectbegeleiding van een dergelijk proces behoort tot de mogelijkheden. 

Neem contact met ons op

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.